+45 3324 9250 

Specialboghandel med alt inden for eksistens, filosofi, religion og teologi   

Kirkens historie i Danmark - E-bog

Pavekirke - Kongekirke - Folkekirke

Af Martin Schwarz Lausten
Eksistensen , 2018, 128 sider , E-bog, pdf

Læs uddrag af bogen her

Bogen fortæller i et let tilgængeligt sprog om kirkens historie i de godt tusind år, der er gået fra kristendommens indførelse i Danmark til i dag.


E-bog - PDF-version

89,00 kr.
Kirkens historie i Danmark - E-bog er mulig at købe i mængder af 1 af gangen
89,00 kr.

Denne fremstilling af kirkens historie i Danmark bevæger sig fra den første kristne mission i vikingetiden over den romersk-katolske kirke i middelalderen, den lutherske reformation og enevældens statskirke frem til folkekirkens oprettelse ved Grundloven i 1849.

Under de sidste 150 års kirkehistorie omtales bl.a. de teologiske hovedstrømninger, kirken og det  sociale spørgsmål, de kirkelige retninger Indre Mission, grundtvigianismen, Kirkeligt Centrum, Luthersk Missionsforening med flere samt folkekirkens økonomi.

Der berettes om fremtrædende personer og bevægelser, om kirkens forhold til det omgivende samfund og om den indre kirkelige udvikling. Det påvises, hvorledes udenlandske forhold ofte har påvirket den danske kirke, men også hvordan denne udviklede sig i sin nationale egenart.

Til sidst opridses hovedsynspunkter i den livlige ­debat om folkekirkens placering i det danske samfund og om folkekirkens styre.

Kirkens historie i Danmark er oprindeligt udgivet af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i anledning af årtusindskiftet.

Yderligere information ISBN: 9788741003886, 3 udgave, 1 oplag, E-bog, pdf, Eksistensen, 2018