+45 3324 9250 

Specialboghandel med alt inden for eksistens, filosofi, religion og teologi   

Med præsten på plejehjem - E-bog

inspiration til arbejdet blandt ældre og ældre med demens

Af Stinna Ahrenst
Eksistensen , 2017, 156 sider , E-bog, pdf

For mange præster er gudstjenesten på plejehjemmet forbundet med store udfordringer; beboerne er for en stor dels vedkommende ramt af demenssygdomme, og rammerne afstedkommer mange praktiske spørgsmål.


E-bog - PDF-version

138,00 kr.
Med præsten på plejehjem - E-bog er mulig at købe i mængder af 1 af gangen
138,00 kr.

Hvilke dele af gudstjenesten giver bedst mening?
Hvor mange hjælpende hænder skal der til?
Hvilke sange og salmer fungerer, og hvilke gør ikke?
Hvad kan man tilføre gudstjenesten, så den fungerer optimalt?
Hvordan skaber man i det hele taget en gudstjeneste og et samvær, som giver mening hos ældre mennesker med demens?
Med præsten på plejehjem præsenterer nye, afprøvede metoder til forkyndelse blandt demensramte ældre. Der er ideer til både form og indhold, til selve gudstjenesten og til aktiviteter uden for gudstjenesten, og endvidere behandles ældres livsvilkår og demensudfordringen. Problematikken belyses fra forskellige vinkler; f.eks. musikkens givende tilgang, reminiscensmetoden og sjælesorgen.
I bogen beskriver bl.a. præster, en organist og en demenskoordinator de tilbud, der er til målgruppen, ud fra hver deres ståsted, og præsenterer samtidig de overvejelser, der ligger bag.

Yderligere information ISBN: 9788741004037, 2 udgave, 1 oplag, E-bog, pdf, Eksistensen, 2017