+45 3324 9250 

Specialboghandel med alt inden for eksistens, filosofi, religion og teologi   

Kritisk forum for praktisk teologi

Kritisk forum for praktisk teologi er et tidsskrift, som henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og hvert nummer er et temanummer, således at man får belyst det pågældende emne fra mange forskellige vinkler.

Kritisk forum for praktisk teologi redigeres af: Annette Molin Brautsch, Christine Tind Johannessen-Henry, Kirstine Helboe Johansen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Peter Birch, Helle Rørbæk Hørby, Jacob Bech Joensen, Laura Lundager Jensen og Henrik Brandt-Pedersen.

Tidsskriftet har fået eget site. Læs mere om Kritisk forum for praktisk teologi, tegn abonnement og hent gratis ældre numre på http://kritisk-forum.dk/

pr. side
1 til 12 ud af 53
1 2 3 4 5 6
Kritisk Forum nr. 147

Kritisk Forum nr. 147

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2017

I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele landet med små og store arrangementer og udgivelser. Også redaktionen for Kritisk Forum for Praktisk Teologi vil med dette nummer bidrage til denne fejring.

Redaktionen har stillet ti danske teologer og præster et spørgsmål og bedt dem besvare det med en tese, som de derefter udfolder. Artiklerne i dette nummer er derfor koncise og fyndige meningsindlæg til en fortsat teologisk og kirkelig samtale om, hvordan kirken i Danmark kan være reformatorisk kirke i dag.

 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 143

Kritisk Forum nr. 143

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2016

Dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi handler om landet. Land og by. Eller måske skulle man hellere sige land versus by? Periferi overfor centrum? Udkant overfor midtpunkt? Debatten om landet er højaktuel, og ordene er vigtige.

I dette temanummer forsøger redaktionen at komme bredt rundt om emnet: religionshistorisk, sociologisk, historisk og kulturelt suppleret med aktuelle situationsrapporter fra virkeligheden, som den ser ud - herude på landet.

Svaret på landdistrikternes, landsbyernes, landsognenes udfordringer viser sig måske indirekte i en bevidsthed om historien, i en anerkendelse af landets betydning for vores fælles bevidsthed og i en accept af, at landet er der og skal være der. Land og by komplementerer hinanden. Det ene ville ikke være til uden det andet. Det er ikke landet overfor byen, der er det interessante. Det er snarere relationen, netværket, mellem land og by, der er det afgørende.

Hvordan skal fremtiden se ud for kirken på landet? Det spørgsmål ligger bag mange af indlæggene til dette nummer.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 146

Kritisk Forum nr. 146

Eksistensen , 2016

At formulere hvad der kan tros og håbes på, er, som bekendt, en sag for teologien. Med samfundsvidenskabernes indtog melder andre discipliner sig imidlertid på banen med beskrivelser og undersøgelser af det, der faktisk tros - af levet tro.

Spørgsmålet har meldt sig, hvordan man med samfundsvidenskabernes point of no return fra et teologisk ståsted kan møde hverdagslivets og dermed også hverdagstroens mangfoldighed konsktruktivt - med åbenhed, alvor, humor ... og med teologien i behold. Samtalen er for længst begyndt - om det møde og den samtale som præsten praktiserer i hverdagslivet, hver eneste dag.

Dette nummer præsenterer nogle bud fra seks teologer og præster på spørgsmålet: Hvordan kan man systematisk-, pastoral- og praktisk-teologisk møde hverdagslivet i dets uslebne, rå, finurlige og autentiske udtryk ... i samtaler, salmer, dogmatik, kirkelige handlinger, sjælesorg og meget mere.

159,00 kr.
Læs mere
Kristisk Forum nr. 145

Kristisk Forum nr. 145

Eksistensen , 2016

Folkekirke og Religionsmøde har i det forgangne år inviteret præster i folkekirken til at deltage i et refleksions- og skriveforløb under temaet “teologi fra neden”. Formålet har været at identificere de udfordringer, om den stigende flerreligiøsitet medfører for sognekirken og for præsten.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 144

Kritisk Forum nr. 144

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2016

I dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi prøver redaktionen at kalde latteren og humoren frem og vise deres relation til og plads i forhold til det religiøse. Humor har i nogle perioder og traditioner været et udskældt, syndigt foretagende, til andre tider været betragtet som et umisteligt gode for den troende. Masser af gange er der blevet gjort tykt nar af kristendommen i både film og satiretegninger mm. Og vi griner med - eller gør vi?

Humor er en skøn størrelse for mennesket, men også en svær størrelse, for tiden har efterhånden vist os, at man også kan blive truffet og ramt, når der gøres grin med troen.

Redaktionen har ladet ni personer give deres bud på værdien af humor og latter i teologi, bibelforståelse og det kristent religiøse rum.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 142

Kritisk Forum nr. 142

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2015

Udgangspunktet for dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi var at undersøge, hvordan det står til med den feministiske teologi i Danmark; om den trænger til en saltvandsindsprøjtning eller om den i praksis allerede bidrager til at salte - eller forsøde - nutidig dansk teologi. Resultatet foreligger her i form af 8 artikler, hvoraf to er sampublikationer.

Artiklerne påviser hver for sig tilstedeværelsen af aktiv feministisk-teologisk tænkning i kirke- og forskningsregi, og tilsammen udgør de et opråb om nødvendigheden af at italesætte kvindeteologien nuanceret, ufortrødent og ikke mindst som et fælles anliggende.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum for praktisk teologi - Årsabonnement 2017

Kritisk Forum for praktisk teologi - Årsabonnement 2017

Anis , 2016

Kritisk Forum for Praktisk Teologi henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. 

Årsabonnement (4 numre) koster kr. 379,-

Studieabonnement koster kr. 298,- (brug rabatkoden: Kritiskforum)

379,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 139

Kritisk Forum nr. 139

Af Christian Busch, Elmo Due, Jørgen Kjærgaard, Kjeld Holm, Louise Vesterdal, Maria Hedegaard Thomsen, Ole Raakjær, Sophie Nordentoft - Anis , 2015

Tema: Sorgen

I betragtning af at kristendommens mest centrale omdrejningspunkt er en sorg der trøstes, kan man undre sig over hvor få systematiske overvejelser, der findes over sorg i teologisk perspektiv. Det vi ved, er at kvinderne gik ud til graven i deres sorg over at mesteren blev dræbt langfredag. Graven var tom og de havde ikke engang et sted at henvende deres sorg. Sorgen trøstes i troen på opstandelsen. Kristendommen er i sig selv en refleksion udsprunget af den sorg.

I september 2014 afholdt projektet i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter en temakonference i Løgumkloster med fokus på sorg i teologisk perspektiv. En del af artiklerne i dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi har deres udspring i denne konference.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 140

Kritisk Forum nr. 140

Af Anne Marie Pahuus, Christina Busk, Helle Christiansen, Keld Hvolbøl, Kirstine Andersen, Lene Wadskær, Martin Herbst, Steen Skovsgaard, Tommy Kjær Lassen - Anis , 2015

Tema: Virksomhedsteologi.

Hvad er der blevet af Grundtvigs tillidsfulde tro på “et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”? Munterhed er ikke det første, der falder i øjnene ved det moderne arbejdsliv. Det er snarere stress og udbrændthed. Arbejdet har større betydning end nogensinde før i forhold til identitet og mening. Sociologer taler om det grænseløse arbejde. Mange tager arbejdet med hjem, også i weekenden. Fænomener som stress og udbrændthed tyder på, at vi nærmer os en overophedning. 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 136

Kritisk Forum nr. 136

Af Anita Hansen Engdahl, Johannes Nissen, Karin Friis Plum, Niels Thomsen, Ulla Morre Bidstrup - Anis , 2014

Tema: Kirken og de ældre

Vores vestlige kultur og måske endda Den Danske Folkekirke bedst beskrives som ungdommens, handlekraftens og udviklingens sted,mens alderdommen, eftertænksomheden og afviklingen i nogen grad stilles uden for betragtning. Men der er dog også hos os andet og mere at sige om
sammenhængen mellem alderdommen og de ældre og teologi og kirke, end at vi langsomt har bevæget os fra udtryk som “ældsteråd” til “ældrebyrde”.
Måske er der særlige, kirkelige opgaver og teologiske indsigter forbundet med at være ældre, og måske er de ganske godt beskrevet med Henrik
Winther Nielsens ord: “... men de gamle kristne kan måske vise os, hvordan man går i påskesko, når man bliver gammel”.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 137

Kritisk Forum nr. 137

Af Arne Mårup, Jørgen Demant, Kirsten Donskov Felter, Marianne Gaarden, Marianne Ringgaard Lorensen, Pia Nordin Christensen - Anis , 2014

Tema: Homiletik

I den nutidig homiletik ligger ejerskabet for prædikenen hverken hos prædikanten, der med sin monologiske tale på prædikestolen sætter ordene sammen, eller hos tilhørerene, der hører ordene på kirkebænken og selv skaber mening i det hørte. Perspektivet er flyttet til det rum, der opstår imellem prædikant og tilhører. 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 135

Kritisk Forum nr. 135

Af Anne Steen Møller, Benedikte Bock Pedersen, Birgitte Cohr Arffmann, Dennis Toft Sørensen, Ellen Hessellund Mikkelsen, Johannes Nissen, Line Rudbeck, Tor Ivar Torgauten - Anis , 2014

Tema: Kirken og de udviklingshæmmede

Dette nummer sætter fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres møde med Den Danske Folkekirke. Gennem otte artikler forsøger vi at skabe et bredt overblik over og indblik i arbejdet med udviklingshæmmede og deres forhold til kirke og kristendom. Nogle af artiklerne er baseret på foredrag holdt på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster i august 2013 på en konference om udviklingshæmmede og kirke.

159,00 kr.
Læs mere
pr. side
1 til 12 ud af 53
1 2 3 4 5 6
Filtrering

Mulige filtre

 • Ugens uundgåelige - uge 18

  Så du DR2 deadline 25/4?

  Den 25. april gæstede professor og forfatteren til Hvorfor er vi så rige og lykkelige, Niels Kærgård, DR2 Deadline til en diskussion om reformationens indvirkning på den moderne danske økonomi og arbejdsmoral.

  Se debatten på DR2s hjemmeside


  Hvorfor er vi så rige og lykkelige?
  Om reformationen og økonomien
  Af Niels Kærgård
  72 sider | 50,- | e-bog 30,-

 • Ugens uundgåelige - uge 17

  ★★★★

  »Salmekender skriver solid bog om Steffen Brandts sangskrivning.«
  GAFFA

  Livet, døden og kærligheden
  Rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt
  Af Jesper Hougaard Larsen
  208 sider | 238,- | e-bog 138,-

 • Ugens uundgåelige - uge 15

  ★★★★★

  »Kaj Mogensen har udført en enestående bedrift med storværk om digterens forhold til troen.«
  Kristeligt Dagblad

  »Man bliver sjæleligt rig og lidt mindre bog- og bagklog af at læse teologen Kaj Mogensens enorme værk om digteren, der kunne sit Fadervor.«
  Weekendavisen
  Livet – det dejligste eventyr
  H.C. Andersens teologi
  Af Kaj Mogensen
  1172 sider | 399,-

 • Ugens uundgåelige - uge 14

  Påskelæsning

  Mangler du læsestof til påskedagene? Jakob Brønnum er aktuel med en bog om påskens dramatiske begivenheder.


  »Den sidste passion på knap 300 sider dykker vers for vers ned i evangeliernes skildring af påsken og omsætter det til digte og refleksioner med en mystisk alvidende fortæller, der fortæller om begivenhederne på tværs af historien.«
  Kristeligt Dagblad
  Den sidste passion
  Af Jakob Brønnum
  296 sider | 268,- | e-bog: 160,-

 • Ugens uundgåelige - uge 13

  Folkekirken og slaveriet

  I denne uge tog Kristeligt Dagblad et svært spørgsmål op: Var den danske folkekirke usynlig i modstanden mod slaveriet på de Vestindiske Øer.

  Spørgsmålet er affødt af 100-året for salget af øerne til USA. Erik Balslev-Clausen tager i sit nye værk om den vestindiske kirkesag spørgsmålet op til overvejelse.

  Bristede hjertebånd
  Den vestindiske kirkesag 1904 - 1917
  Af Erik Balslev-Clausen
  175 sider | 249,-

 • Ugens uundgåelige - uge 12

  7

  I hele 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad. I den sammenhæng har 7 jyske museer skabt 7 udstillinger om de 7 dødssynder. I bogen Men ender det godt? De syv dødssynder og det moderne menneske kan du opleve 8 fagfolk og kulturpersonligheder gå på vandring i de 7 dødssynder. De fortæller os bl.a, hvad disse klassiske begreber siger os i dag.

  Men ender det godt?
  De syv dødssynder og det moderne menneske
  Af Martin Herbst (red.)
  152 sider | 168,- | e-bog 100,-

 • Ugens uundgåelige - uge 11

  Stor interesse for ‘artist talk’

  Tag med på et eksklusivt ridt gennem Steffen Brandts lyrik, livsklogskab og litterære referencer.
  Vi kan godt afsløre: det er godt nok at være nærmest lykkelig og kærligheden overvinder alt.

  Livet, døden og kærligheden
  Rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt
  Af Jesper Hougaard Larsen
  208 sider | 238,-

 • Ugens uundgåelige - uge 10

  Bestseller

  I denne uge ramte tegneserien Martin – der omhandler Luthers historie – førstepladsen på SAXO’s tegneserie-bestsellerliste.

  Martin
  Af Tom Kristensen
  136 sider | 150,-

 • Ugens uundgåelige - uge 9


  Hvorfor slår vi ihjel?

  »Kirkehistorikeren Carsten Selch Jensen tager spørgsmålet op i en lille, fortrinlig bog, der med afsæt i det forestående reformationsjubilæum undersøger Reformationen og Luthers betydning for forestillingerne om den retfærdige krig.«
  Weekendavisen
  Hvorfor slår vi ihjel?
  Om reformationen og krigen
  Af Carsten Selch Jensen
  80 sider | 50,- | ebog 30,-

 • Ugens uundgåelige - uge 8


  Eventyrene genfortælles af Heinrich Dickerhoff

  Tredive eventyr fra hele verden om menneskets længsel efter mening med livet og om mod til at gå nye veje. Om fortryllelse og frelse, om at finde ind til sig selv og om kampen mellem død og kærlighed.

  Bogen indledes med et kapitel om eventyr og eventyrkendskab (Dickerhoff fortæller bl.a., at det måske dejligste ord for eventyr findes i Sibirien, hvor man taler om lys, som opleves gennem øret: Ørenlys).


  Tro din længsel mere end din fortvivlelse
  Eventyr til livstolkning
  Af Heinrich Dickerhoff
  Alfa
  170 sider | 189,-
  Nu kun: 89,-

 • Ugens uundgåelige - uge 7

  Supermarkedet er nutidens sognekirke

  »Jakob Brønnum argumenterer overbevisende, og bogen er en værdifuld hjælp til at gennemskue vor tids pengefikserede, forbrugsorienterede og materialistiske mentalitet, som vi også som kristne er langt mere styrede af, end vi er os bevidste og bryder os om.«
  Udfordringen

  Pengeguden
  Af Jakob Brønnum
  298 sider | 248,- | e-bog 149,-

 • Ugens uundgåelige - uge 6

  Biografisk roman om Birgitta af Vadstena og det barske liv i middelalderen

  Med udgangspunkt i de historiske fakta og Birgittas visioner har forfatteren spundet en fortælling om denne særlige kvindeskikkelse i europæisk kirkehistorie, som betød meget for såvel kirkehistorien som for datidens kvinder.

  Birgitta
  Af Bodil Busk Sørensen
  Alfa, 2013
  414 sider | 288,-Nu kun: 149,-