+45 3324 9250 

Specialboghandel med alt inden for eksistens, filosofi, religion og teologi   

Kritisk forum for praktisk teologi

Kritisk forum for praktisk teologi er et tidsskrift, som henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og hvert nummer er et temanummer, således at man får belyst det pågældende emne fra mange forskellige vinkler.

Kritisk forum for praktisk teologi redigeres af: Annette Molin Brautsch, Christine Tind Johannessen-Henry, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Peter Birch, Helle Rørbæk Hørby, Jacob Bech Joensen, Laura Lundager Jensen, Jette Bendixen Rønkilde, Rikke Juhl, Lars Sandbeck og Henrik Brandt-Pedersen.

Tidsskriftet har fået eget site. Læs mere om Kritisk forum for praktisk teologi, tegn abonnement og hent gratis ældre numre på http://kritisk-forum.dk/

pr. side
1 til 12 ud af 55
1 2 3 4 5 6
Kritisk Forum for praktisk teologi - Årsabonnement 2018

Kritisk Forum for praktisk teologi - Årsabonnement 2018

Eksistensen , 2018

Kritisk Forum for Praktisk Teologi henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. 

Årsabonnement (4 numre) koster kr. 379,-

Studieabonnement koster kr. 298,- (brug rabatkoden: Kritiskforum)

379,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 147

Kritisk Forum nr. 147

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2017

I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele landet med små og store arrangementer og udgivelser. Også redaktionen for Kritisk Forum for Praktisk Teologi vil med dette nummer bidrage til denne fejring.

Redaktionen har stillet ti danske teologer og præster et spørgsmål og bedt dem besvare det med en tese, som de derefter udfolder. Artiklerne i dette nummer er derfor koncise og fyndige meningsindlæg til en fortsat teologisk og kirkelig samtale om, hvordan kirken i Danmark kan være reformatorisk kirke i dag.

 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 148

Kritisk Forum nr. 148

Af Anita Hansen Engdahl, Eberhard Harbsmeier, Kim Fogh, Morten Aagaard, Rikke Juul, Linnéa Lund Bisgaard og Jesper Stange - Eksistensen , 2017

Præster arbejder ikke med tidligere tiders selvfølgelighed. Præster skal derfor levere begrundelse for sig selv. Det er en anstrengelse, som kan aflæses i de mange kirkelige tiltag, der ikke umiddelbart læses ud af ordinationsløftets og lovgivningens bestemmelser af præstearbejdet. For så vidt det er den enkelte præst, som på den måde skal legitimere sit arbejde, er det også en overanstrengelse.
Der er sikkert ikke nogen enkelt løsning på arbejdsmæssige vilkår, som skyldes en stadigt vigende forståelse for kirken. Men det kunne måske tjene til aflastning af den enkelte præst, hvis han og hun kunne betragte sit arbejde som en del af et kollegialt fællesskab, der tilsammen skulle løfte den opgave at stå for standens integritet og fortsatte tillid i befolkningen.

Uddrag af forordet

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 143

Kritisk Forum nr. 143

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2016

Dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi handler om landet. Land og by. Eller måske skulle man hellere sige land versus by? Periferi overfor centrum? Udkant overfor midtpunkt? Debatten om landet er højaktuel, og ordene er vigtige.

I dette temanummer forsøger redaktionen at komme bredt rundt om emnet: religionshistorisk, sociologisk, historisk og kulturelt suppleret med aktuelle situationsrapporter fra virkeligheden, som den ser ud - herude på landet.

Svaret på landdistrikternes, landsbyernes, landsognenes udfordringer viser sig måske indirekte i en bevidsthed om historien, i en anerkendelse af landets betydning for vores fælles bevidsthed og i en accept af, at landet er der og skal være der. Land og by komplementerer hinanden. Det ene ville ikke være til uden det andet. Det er ikke landet overfor byen, der er det interessante. Det er snarere relationen, netværket, mellem land og by, der er det afgørende.

Hvordan skal fremtiden se ud for kirken på landet? Det spørgsmål ligger bag mange af indlæggene til dette nummer.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 146

Kritisk Forum nr. 146

Eksistensen , 2016

At formulere hvad der kan tros og håbes på, er, som bekendt, en sag for teologien. Med samfundsvidenskabernes indtog melder andre discipliner sig imidlertid på banen med beskrivelser og undersøgelser af det, der faktisk tros - af levet tro.

Spørgsmålet har meldt sig, hvordan man med samfundsvidenskabernes point of no return fra et teologisk ståsted kan møde hverdagslivets og dermed også hverdagstroens mangfoldighed konsktruktivt - med åbenhed, alvor, humor ... og med teologien i behold. Samtalen er for længst begyndt - om det møde og den samtale som præsten praktiserer i hverdagslivet, hver eneste dag.

Dette nummer præsenterer nogle bud fra seks teologer og præster på spørgsmålet: Hvordan kan man systematisk-, pastoral- og praktisk-teologisk møde hverdagslivet i dets uslebne, rå, finurlige og autentiske udtryk ... i samtaler, salmer, dogmatik, kirkelige handlinger, sjælesorg og meget mere.

159,00 kr.
Læs mere
Kristisk Forum nr. 145

Kristisk Forum nr. 145

Eksistensen , 2016

Folkekirke og Religionsmøde har i det forgangne år inviteret præster i folkekirken til at deltage i et refleksions- og skriveforløb under temaet “teologi fra neden”. Formålet har været at identificere de udfordringer, om den stigende flerreligiøsitet medfører for sognekirken og for præsten.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 144

Kritisk Forum nr. 144

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2016

I dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi prøver redaktionen at kalde latteren og humoren frem og vise deres relation til og plads i forhold til det religiøse. Humor har i nogle perioder og traditioner været et udskældt, syndigt foretagende, til andre tider været betragtet som et umisteligt gode for den troende. Masser af gange er der blevet gjort tykt nar af kristendommen i både film og satiretegninger mm. Og vi griner med - eller gør vi?

Humor er en skøn størrelse for mennesket, men også en svær størrelse, for tiden har efterhånden vist os, at man også kan blive truffet og ramt, når der gøres grin med troen.

Redaktionen har ladet ni personer give deres bud på værdien af humor og latter i teologi, bibelforståelse og det kristent religiøse rum.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 142

Kritisk Forum nr. 142

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2015

Udgangspunktet for dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi var at undersøge, hvordan det står til med den feministiske teologi i Danmark; om den trænger til en saltvandsindsprøjtning eller om den i praksis allerede bidrager til at salte - eller forsøde - nutidig dansk teologi. Resultatet foreligger her i form af 8 artikler, hvoraf to er sampublikationer.

Artiklerne påviser hver for sig tilstedeværelsen af aktiv feministisk-teologisk tænkning i kirke- og forskningsregi, og tilsammen udgør de et opråb om nødvendigheden af at italesætte kvindeteologien nuanceret, ufortrødent og ikke mindst som et fælles anliggende.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 139

Kritisk Forum nr. 139

Af Christian Busch, Elmo Due, Jørgen Kjærgaard, Kjeld Holm, Louise Vesterdal, Maria Hedegaard Thomsen, Ole Raakjær, Sophie Nordentoft - Anis , 2015

Tema: Sorgen

I betragtning af at kristendommens mest centrale omdrejningspunkt er en sorg der trøstes, kan man undre sig over hvor få systematiske overvejelser, der findes over sorg i teologisk perspektiv. Det vi ved, er at kvinderne gik ud til graven i deres sorg over at mesteren blev dræbt langfredag. Graven var tom og de havde ikke engang et sted at henvende deres sorg. Sorgen trøstes i troen på opstandelsen. Kristendommen er i sig selv en refleksion udsprunget af den sorg.

I september 2014 afholdt projektet i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter en temakonference i Løgumkloster med fokus på sorg i teologisk perspektiv. En del af artiklerne i dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi har deres udspring i denne konference.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 140

Kritisk Forum nr. 140

Af Anne Marie Pahuus, Christina Busk, Helle Christiansen, Keld Hvolbøl, Kirstine Andersen, Lene Wadskær, Martin Herbst, Steen Skovsgaard, Tommy Kjær Lassen - Anis , 2015

Tema: Virksomhedsteologi.

Hvad er der blevet af Grundtvigs tillidsfulde tro på “et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”? Munterhed er ikke det første, der falder i øjnene ved det moderne arbejdsliv. Det er snarere stress og udbrændthed. Arbejdet har større betydning end nogensinde før i forhold til identitet og mening. Sociologer taler om det grænseløse arbejde. Mange tager arbejdet med hjem, også i weekenden. Fænomener som stress og udbrændthed tyder på, at vi nærmer os en overophedning. 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 137

Kritisk Forum nr. 137

Af Arne Mårup, Jørgen Demant, Kirsten Donskov Felter, Marianne Gaarden, Marianne Ringgaard Lorensen, Pia Nordin Christensen - Anis , 2014

Tema: Homiletik

I den nutidig homiletik ligger ejerskabet for prædikenen hverken hos prædikanten, der med sin monologiske tale på prædikestolen sætter ordene sammen, eller hos tilhørerene, der hører ordene på kirkebænken og selv skaber mening i det hørte. Perspektivet er flyttet til det rum, der opstår imellem prædikant og tilhører. 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 135

Kritisk Forum nr. 135

Af Anne Steen Møller, Benedikte Bock Pedersen, Birgitte Cohr Arffmann, Dennis Toft Sørensen, Ellen Hessellund Mikkelsen, Johannes Nissen, Line Rudbeck, Tor Ivar Torgauten - Anis , 2014

Tema: Kirken og de udviklingshæmmede

Dette nummer sætter fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres møde med Den Danske Folkekirke. Gennem otte artikler forsøger vi at skabe et bredt overblik over og indblik i arbejdet med udviklingshæmmede og deres forhold til kirke og kristendom. Nogle af artiklerne er baseret på foredrag holdt på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster i august 2013 på en konference om udviklingshæmmede og kirke.

159,00 kr.
Læs mere
pr. side
1 til 12 ud af 55
1 2 3 4 5 6
Filtrering

Mulige filtre

 • Ugens uundgåelige - uge 8
  Pilgrim

  Den 7. marts udkom bogen Pilgrim, der indeholder 9 nye salmer komponeret og forfattet af Janne Mark. Salmerne er i bogen arrangeret for både kor og fællessang.

  Fra i dag kan du også købe CD’en Pilgrim, der indeholder de 9 nye salmer sunget af Janne Mark.

  Pilgrim (CD)
  Af Janne Mark
  ACT
  149,-
  Pilgrim (bog)
  Ni salmer til fællessang og kor
  Af Janne Mark
  98,-

 • Ugens uundgåelige - uge 7
  Frihed og fred

  I dag kan du læse et stort interview med Poul A. Beck i Kristeligt Dagblad. Interviewet handler om den faste, der står for døren og om Poul A. Becks bog Frihed og fred, der er udkommet i 2. oplag.

  Frihed og fred består af 40 refleksioner.
  Én til hver af de 40 dage i fasten.

  Frihed og fred
  En meditativ vandring i fasten
  Af Poul A. Beck
  2. oplag
  120 sider | 158,-

 • Ugens uundgåelige - uge 6
  Jeg-automaten

  Jeg-automaten er ugens anbefaling fra redaktør Niels Roesgaard Mose:
  »Jeg læste bogen første gang for 10 år siden, og den har aldrig sluppet sit greb. Jeg glæder mig til at genlæse den i løbet af foråret.«

  Jeg-automaten
  Teologisk kritik af et menneskebillede
  Af Jørgen I. Jensen
  168 sider | 199,-

   

 • Ugens uundgåelige - uge 4
  Vinterfrugt

  Sneflokkene vrimler ind over Nordamerika og også i Danmark bider kulden endelig udenfor. Netop derfor har vi valgt, at denne uges uundgåelige skal være Claus Grymers bog Vinterfrugt.

  En rørende fortælling om kærlighed, loyalitet og tilgivelse, der kan skabe varme i de kolde vintermåneder.

  Vinterfrugt
  Af Claus Grymer
  226 sider | 228,- | E-bog: 138,-

   

 • Ugens uundgåelige - uge 51


  Den mor jeg var
  »Kærligheden til børnene handler om at elske og om ansvar, men også om at sætte fri. Det er det, man skal, når de bliver voksne, som mine er. Og det er svært for mig.«
  Lotte Lyngby Nordjyske Stifstidende 10. december

  Den mor jeg var
  Af Lotte Lyngby
  170 sider | 199,- | E-bog: 119,-