+45 3324 9250 

Specialboghandel med alt inden for eksistens, filosofi, religion og teologi   

Kritisk forum for praktisk teologi

Kritisk forum for praktisk teologi er et tidsskrift, som henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og hvert nummer er et temanummer, således at man får belyst det pågældende emne fra mange forskellige vinkler.

Kritisk forum for praktisk teologi redigeres af: Annette Molin Brautsch, Christine Tind Johannessen-Henry, Kirstine Helboe Johansen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Peter Birch, Helle Rørbæk Hørby, Jacob Bech Joensen, Laura Lundager Jensen og Henrik Brandt-Pedersen.

Tidsskriftet har fået eget site. Læs mere om Kritisk forum for praktisk teologi, tegn abonnement og hent gratis ældre numre på http://kritisk-forum.dk/

pr. side
1 til 12 ud af 55
1 2 3 4 5 6
Kritisk Forum nr. 147

Kritisk Forum nr. 147

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2017

I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele landet med små og store arrangementer og udgivelser. Også redaktionen for Kritisk Forum for Praktisk Teologi vil med dette nummer bidrage til denne fejring.

Redaktionen har stillet ti danske teologer og præster et spørgsmål og bedt dem besvare det med en tese, som de derefter udfolder. Artiklerne i dette nummer er derfor koncise og fyndige meningsindlæg til en fortsat teologisk og kirkelig samtale om, hvordan kirken i Danmark kan være reformatorisk kirke i dag.

 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 148

Kritisk Forum nr. 148

Af Anita Hansen Engdahl, Eberhard Harbsmeier, Kim Fogh, Morten Aagaard, Rikke Juul, Linnéa Lund Bisgaard og Jesper Stange - Eksistensen , 2017

Præster arbejder ikke med tidligere tiders selvfølgelighed. Præster skal derfor levere begrundelse for sig selv. Det er en anstrengelse, som kan aflæses i de mange kirkelige tiltag, der ikke umiddelbart læses ud af ordinationsløftets og lovgivningens bestemmelser af præstearbejdet. For så vidt det er den enkelte præst, som på den måde skal legitimere sit arbejde, er det også en overanstrengelse.
Der er sikkert ikke nogen enkelt løsning på arbejdsmæssige vilkår, som skyldes en stadigt vigende forståelse for kirken. Men det kunne måske tjene til aflastning af den enkelte præst, hvis han og hun kunne betragte sit arbejde som en del af et kollegialt fællesskab, der tilsammen skulle løfte den opgave at stå for standens integritet og fortsatte tillid i befolkningen.

Uddrag af forordet

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 144

Kritisk Forum nr. 144

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2016

I dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi prøver redaktionen at kalde latteren og humoren frem og vise deres relation til og plads i forhold til det religiøse. Humor har i nogle perioder og traditioner været et udskældt, syndigt foretagende, til andre tider været betragtet som et umisteligt gode for den troende. Masser af gange er der blevet gjort tykt nar af kristendommen i både film og satiretegninger mm. Og vi griner med - eller gør vi?

Humor er en skøn størrelse for mennesket, men også en svær størrelse, for tiden har efterhånden vist os, at man også kan blive truffet og ramt, når der gøres grin med troen.

Redaktionen har ladet ni personer give deres bud på værdien af humor og latter i teologi, bibelforståelse og det kristent religiøse rum.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 143

Kritisk Forum nr. 143

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2016

Dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi handler om landet. Land og by. Eller måske skulle man hellere sige land versus by? Periferi overfor centrum? Udkant overfor midtpunkt? Debatten om landet er højaktuel, og ordene er vigtige.

I dette temanummer forsøger redaktionen at komme bredt rundt om emnet: religionshistorisk, sociologisk, historisk og kulturelt suppleret med aktuelle situationsrapporter fra virkeligheden, som den ser ud - herude på landet.

Svaret på landdistrikternes, landsbyernes, landsognenes udfordringer viser sig måske indirekte i en bevidsthed om historien, i en anerkendelse af landets betydning for vores fælles bevidsthed og i en accept af, at landet er der og skal være der. Land og by komplementerer hinanden. Det ene ville ikke være til uden det andet. Det er ikke landet overfor byen, der er det interessante. Det er snarere relationen, netværket, mellem land og by, der er det afgørende.

Hvordan skal fremtiden se ud for kirken på landet? Det spørgsmål ligger bag mange af indlæggene til dette nummer.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 146

Kritisk Forum nr. 146

Eksistensen , 2016

At formulere hvad der kan tros og håbes på, er, som bekendt, en sag for teologien. Med samfundsvidenskabernes indtog melder andre discipliner sig imidlertid på banen med beskrivelser og undersøgelser af det, der faktisk tros - af levet tro.

Spørgsmålet har meldt sig, hvordan man med samfundsvidenskabernes point of no return fra et teologisk ståsted kan møde hverdagslivets og dermed også hverdagstroens mangfoldighed konsktruktivt - med åbenhed, alvor, humor ... og med teologien i behold. Samtalen er for længst begyndt - om det møde og den samtale som præsten praktiserer i hverdagslivet, hver eneste dag.

Dette nummer præsenterer nogle bud fra seks teologer og præster på spørgsmålet: Hvordan kan man systematisk-, pastoral- og praktisk-teologisk møde hverdagslivet i dets uslebne, rå, finurlige og autentiske udtryk ... i samtaler, salmer, dogmatik, kirkelige handlinger, sjælesorg og meget mere.

159,00 kr.
Læs mere
Kristisk Forum nr. 145

Kristisk Forum nr. 145

Eksistensen , 2016

Folkekirke og Religionsmøde har i det forgangne år inviteret præster i folkekirken til at deltage i et refleksions- og skriveforløb under temaet “teologi fra neden”. Formålet har været at identificere de udfordringer, om den stigende flerreligiøsitet medfører for sognekirken og for præsten.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 142

Kritisk Forum nr. 142

Af Helle Rørbæk Hørby, Annette M. Brautsch, Christine T. Johannessen-Henry, Kirstine H. Johansen, Laura Lundager Jensen, Jacob Bech Joensen, Kjeld Slot Nielsen, Karina Juhl Kande, Jesper Stange, Eskil S. Dickmeiss, Peter Birch & Henrik Brandt-Pedersen (red.) - Eksistensen , 2015

Udgangspunktet for dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi var at undersøge, hvordan det står til med den feministiske teologi i Danmark; om den trænger til en saltvandsindsprøjtning eller om den i praksis allerede bidrager til at salte - eller forsøde - nutidig dansk teologi. Resultatet foreligger her i form af 8 artikler, hvoraf to er sampublikationer.

Artiklerne påviser hver for sig tilstedeværelsen af aktiv feministisk-teologisk tænkning i kirke- og forskningsregi, og tilsammen udgør de et opråb om nødvendigheden af at italesætte kvindeteologien nuanceret, ufortrødent og ikke mindst som et fælles anliggende.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum for praktisk teologi - Årsabonnement 2017

Kritisk Forum for praktisk teologi - Årsabonnement 2017

Anis , 2016

Kritisk Forum for Praktisk Teologi henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. 

Årsabonnement (4 numre) koster kr. 379,-

Studieabonnement koster kr. 298,- (brug rabatkoden: Kritiskforum)

379,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 140

Kritisk Forum nr. 140

Af Anne Marie Pahuus, Christina Busk, Helle Christiansen, Keld Hvolbøl, Kirstine Andersen, Lene Wadskær, Martin Herbst, Steen Skovsgaard, Tommy Kjær Lassen - Anis , 2015

Tema: Virksomhedsteologi.

Hvad er der blevet af Grundtvigs tillidsfulde tro på “et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”? Munterhed er ikke det første, der falder i øjnene ved det moderne arbejdsliv. Det er snarere stress og udbrændthed. Arbejdet har større betydning end nogensinde før i forhold til identitet og mening. Sociologer taler om det grænseløse arbejde. Mange tager arbejdet med hjem, også i weekenden. Fænomener som stress og udbrændthed tyder på, at vi nærmer os en overophedning. 

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 139

Kritisk Forum nr. 139

Af Christian Busch, Elmo Due, Jørgen Kjærgaard, Kjeld Holm, Louise Vesterdal, Maria Hedegaard Thomsen, Ole Raakjær, Sophie Nordentoft - Anis , 2015

Tema: Sorgen

I betragtning af at kristendommens mest centrale omdrejningspunkt er en sorg der trøstes, kan man undre sig over hvor få systematiske overvejelser, der findes over sorg i teologisk perspektiv. Det vi ved, er at kvinderne gik ud til graven i deres sorg over at mesteren blev dræbt langfredag. Graven var tom og de havde ikke engang et sted at henvende deres sorg. Sorgen trøstes i troen på opstandelsen. Kristendommen er i sig selv en refleksion udsprunget af den sorg.

I september 2014 afholdt projektet i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter en temakonference i Løgumkloster med fokus på sorg i teologisk perspektiv. En del af artiklerne i dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi har deres udspring i denne konference.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 135

Kritisk Forum nr. 135

Af Anne Steen Møller, Benedikte Bock Pedersen, Birgitte Cohr Arffmann, Dennis Toft Sørensen, Ellen Hessellund Mikkelsen, Johannes Nissen, Line Rudbeck, Tor Ivar Torgauten - Anis , 2014

Tema: Kirken og de udviklingshæmmede

Dette nummer sætter fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres møde med Den Danske Folkekirke. Gennem otte artikler forsøger vi at skabe et bredt overblik over og indblik i arbejdet med udviklingshæmmede og deres forhold til kirke og kristendom. Nogle af artiklerne er baseret på foredrag holdt på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster i august 2013 på en konference om udviklingshæmmede og kirke.

159,00 kr.
Læs mere
Kritisk Forum nr. 138

Kritisk Forum nr. 138

Af Anne Louise Hanson, Erik Adrian, Marianne Gaarden, Mikkel Christoffersen, Peter Fransen, Susanne Christoffersen - Anis , 2014

Tema: Gud bag tremmer

Dette nummer sætter fokus på de kristne kernebegreber. Vi er rykket ind bag fængselsmurene for at lade evangeliet møde helt specifikke erfaringer af at være skyldig, at blive straffet, at sidde i fangeskab, at håbe på en tilgivelse. Ud af mødet med virkeligheden skulle begreberne gerne slibes til og de teologiske klicheer slibes af. 

159,00 kr.
Læs mere
pr. side
1 til 12 ud af 55
1 2 3 4 5 6
Filtrering

Mulige filtre

  • Ugens uundgåelige - uge 43

    Anmeldelse af 100 salmer

    »Redaktionsgruppen har sat høje krav til kvaliteten, både når det gælder det poetiske, det teologiske og det folkelige.«

    Kristeligt Dagblad

    100 salmer
    Et salmebogstillæg
    168 sider | 150,- | Ved køb af 30: 120,- pr. stk.

  • Ugens uundgåelige - uge 42

    Folkemødet i Ribe

    Fredag den 13. og lørdag den 14. kan du møde Eksistensen på Folkemødet i Ribe. Vi har en stand i det Gamle Rådhus på Von Støckens Plads. Her sælger vi spændende bøger om reformationen til både store og små. Du kan endvidere finde en del af de optrædende forfatteres bøger hos os.

    Du kan bl.a. købe At øve sig i at være menneske – 29 prædikener, der er skrevet af Ribes domprovst Jens Torkild Bak, der i et portræt i Jyllands-Posten den 11. oktober blev kaldt ‘Folkemødets General.’

    Vi glæder os til at se dig i Ribe!


    At øve sig i at være menneske
    29 prædikener
    Af Jens Torkild Bak
    146 sider | 159,- | E-bog: 95,-

  • Ugens uundgåelige - uge 40

    Anmeldelse af På afstand

    »Suverænt overblik og yderst læseværdigt«

    Weekendavisen

    På afstand
    Forskydninger mellem Grundtvig og Luther
    Redaktion Ove Korsgaard og Michael Schelde
    213 sider | 229,- | E-bog: 139,-

  • Ugens uundgåelige - uge 39

    Anmeldelse af Aminas første dag

    ★★★★

    Det er skønt med et udenlandsk blik på det danske og ikke mindst initiativet til at tage et vigtigt tema op som det at være flygtningebarn.
    Nordjyske Stiftstidende

    Aminas første dag
    Af Paul Leer-Salvesen
    32 sider | 160,-

  • Ugens uundgåelige - uge 38


    Temadage om børnegudstjenesten

    Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter inviterer i samarbejde med Eksistensen
    til to temadage om børnegudstjenester i anledning af bogen: Gud flyver forrest – håndbog i børnegudstjenester, der udkommer den 17. november på forlaget Eksistensen.
    Temadagene:
    17. november i Aarhus
    24. november i København

    Tilmeldingsfrist den 10. november på fkuv.dk
  • Ugens uundgåelige - uge 37

    Find Luther-plakaten

    Et samarbejde mellem Eksistensen og Folkekirkens Konfirmandcenter
    Find Luther er en plakat, hvor Luther optræder flere steder.
    Plakaten danner udgangspunkt for en samtale med minikonfirmanderne om Luthers aftryk på vores samfund.
    Find Luther-plakat
    70x100 cm | 110,-

  • Ugens uundgåelige - uge 36

    Anmeldelse af Det nye menneske

    ★★★★★

    »Det er forbløffende, at det kan lade sig gøre. Så godt.«

    »Vartov-præsten Niels Grønkjærs bog Det nye menneske er imponerende, givende og krævende.«
    Kristeligt Dagblad

    Det nye menneske
    Efter naturalisme og eksistentialisme
    Af Niels Grønkjær
    390 sider | 299,- | E-bog: 179,-

  • Ugens uundgåelige - uge 35

    Anmeldelse af Jakob BrønnumsPengeguden


    »Bogen er en både skarpsindig og rammende analyse af, hvordan Mammon som ideologi og religion fuldstændig har overtaget både den offentlige og private diskurs mellem mennesker, i hjem, på arbejdspladser, i skoler og i samfundsinstitutionerne.«

    »Det er en bog, der burde stå i alle hjem, hvor der diskuteres selv de mindste samfundsforhold.«
    Anmeldelse af sognepræst Martin Bendixen Rønkilde, Kolding

    Pengeguden
    Af Jakob Brønnum
    298 sider | 248,- | E-bog: 149,-

  • Ugens uundgåelige - uge 34

    Aminas første dag

    »Jeg anbefaler uden tvivl Aminas første dag og håber den bliver opkøbt i store partier i børnehaver, skoler og på kommunalbiblioteker. Det er en vigtig bog som mange har brug for at læse i tider som disse, og børn har altså også brug for karakterer at spejle sig i.«

    Frk. Litteratur.dk

    Aminas første dag
    Af Paul Leer-Salvesen
    32 sider | 160,-

  • Ugens uundgåelige - uge 33

    Hvorfor er vi så enestående?

    Efter fem oplag af Hvorfor er vi så enestående? er den nu kommet som lydbog, indlæst af Karsten Pharao. Du kan stadig købe den originale trykte udgave hos Eksistensen!

    ★★★★★

    »en formidabel præstation«
    Kristeligt Dagblad
    Hvorfor er vi så enestående?
    Om reformationen og individet
    Af Christian Hjortkjær
    82 sider | 50,- | E-bog: 30,-

  • Ugens uundgåelige - uge 32

    TAG MED PÅ VANDRING


    »Langsomt men sikkert nærmer de sig Mariagerfjord – vandrerne som tidligere i år begav sig ud på Den Danske Klosterrutes 10 års jubilæumsvandring. Vandringen udgik fra Helsingør 2. påskedag og afvikles under overskriften Fra kirke til kirke gennem hele Danmark. Sammenlagt er der tale om en vandring på over 2200 km med Frederikshavn som det endelige mål.«
    Nordjyske Stiftstidende

    Du kan komme med på vandringen! I dag fredag den 4. august er turen nået til Ry og Skanderborg.

    Læs mere om jubilæumsvandringen og planen her på klosterruten.dk

    Den danske klosterrute
    Lolland-Falster Af Jens Kristian Krarup, Red.
    268 sider | 329,-

  • Ugens uundgåelige - uge 27

    Martin Luther i lyset af hans breve

    »I det hele taget kan jeg kun på det varmeste anbefale, at man ikke blot tænker ‘endnu en bog,’ men i stedet tager ’Nåde i Kristus!’ til sig. Dette spændende samarbejde hen over Øresundsbroen mellem to yderst kompetente Lutherforskere fortjener det.«
    Fyens Stift

    Nåde og fred i Kristus!
    Martin Luther i lyset af hans breve
    Af Steffen Kjeldgaard-Pedersen og Carl Axel Aurelius
    328 sider | 299,-

  • Ugens uundgåelige - uge 26

    RELIGION SOM MORALSK LIVSFORM

    »Emerson er en af de amerikanske filosoffer, der flest gange i sit eftermæle har måttet afstå betegnelsen filosof. Alene det skulle være nok til at vække en filosofisk interesse for hans forfatterskab. Og her er man forbilledligt vejledt af Troels Nøragers fine fremstilling, som jeg på det varmeste kan anbefale.«
    Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

    Emerson
    Religion som moralsk livsform
    Af Troels Nørager
    242 sider | Trykt bog: 249,- | E-bog: 149,-

  • Ugens uundgåelige - uge 25


    Bob Dylans bibelske inspirationskilder

    I den forgangne weekend holdt Bob Dylan – efter lang tids problematik – sin tale for Nobelpriskomitéen. Talen er et krav for at kunne få udbetalt de 6,2 mio. kr., som følger med prisen. Man skulle tro, at det var enden på historien, men nu beskyldes Bob Dylan for at have plagieret dele af sin tale fra online studenterguiden SparkNotes.com.

    Læs om den højaktuelle sanger, der har modtaget Nobelprisen i Litteratur.


    Sange ved himlens port
    Bob Dylans bibelske inspirationskilder
    Af Jakob Brønnum
    382 sider | Trykt bog: 278,- | E-bog: 168,-

  • Ugens uundgåelige - uge 24

    Inspirerende bog

    »Lille, inspirerende bog om Danmarks mentale og politiske udvikling.

    Uffe Østergård tildeler vækkelsesbevægelserne en stærk rolle i udviklingen af det moderne Danmark.«

    Weekendavisen

    Hvorfor er danskerne danske
    Om reformationen og nationaliteten
    Af Uffe Østergård
    80 sider |50,-

  • Ugens uundgåelige - uge 23

    ★★★★★

    »En anbefalelsesværdig bog, som giver et dybt indblik i de bibelske passionsberetninger og dermed i den kristne tro.«

    Kristeligt Dagblad

    Kristendommens påskefortællinger
    Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger
    Af Niels Willert
    628 sider | 299,- | E-bog: 270,-

  • Ugens uundgåelige - uge 22

    Trinitatis

    »En velgørende kur mod præsters trinitatis-blues.

    Mogens Lindhardts bog er gave til både unge og gamle præster.«

    Kristeligt Dagblad

    Trinitatis
    En homiletisk rejseberetning
    Af Mogens Lindhardt
    542 sider | 450,- | E-bog: 270,-

  • Ugens uundgåelige - uge 21

    At miste sin mor

    Hvordan oplever teenagere angst, smerte og sorg, når en af deres nærmeste bliver syg og dør?

    At miste sin mor
    Af Anne-Marie Finch Iversen
    166 sider |E-bog: 19,- | Trykt bog tilbud: 29,-

  • Ugens uundgåelige - uge 20

    Jakob Brønnum
    Uge 19 har lagt ryg til ophedede debatter om resultatet for det franske valg.

    Søren Krarup kaldte bl.a. Frankrigs nye præsident Emmanuel Macron en »bøssedreng« i Debatten på DR2 i mandags. Den kontroversielle udtalelse har resulteret i flere tilbagesvar.

    Bl.a. har forfatteren Jakob Brønnum skrevet en kronik i online-magasinet POV.: Søren Krarups freudianske fortalelse.

    Læs mere af Jakob Brønnum hos Eksistensen.

    Kristus som antihelt
    Af Jakob Brønnum
    224 sider | 198,- | e-bog 118,-

  • Ugens uundgåelige - uge 19

    Nye flotte anmeldelser
    ★★★★
    »Tom Kristensens store styrke er den stemningsfulde brug af farver og af kontraster.«
    Nordjyske Stiftstidende

    »Fantasifuldt og fascinerede.«
    DR Kultur
    Martin
    Af Tom Kristensen
    136 sider | 150,-

  • Ugens uundgåelige - uge 18

    Så du DR2 deadline 25/4?

    Den 25. april gæstede professor og forfatteren til Hvorfor er vi så rige og lykkelige, Niels Kærgård, DR2 Deadline til en diskussion om reformationens indvirkning på den moderne danske økonomi og arbejdsmoral.

    Se debatten på DR2s hjemmeside


    Hvorfor er vi så rige og lykkelige?
    Om reformationen og økonomien
    Af Niels Kærgård
    72 sider | 50,- | e-bog 30,-

  • Ugens uundgåelige - uge 17

    ★★★★

    »Salmekender skriver solid bog om Steffen Brandts sangskrivning.«
    GAFFA

    Livet, døden og kærligheden
    Rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt
    Af Jesper Hougaard Larsen
    208 sider | 238,- | e-bog 138,-

  • Ugens uundgåelige - uge 15

    ★★★★★

    »Kaj Mogensen har udført en enestående bedrift med storværk om digterens forhold til troen.«
    Kristeligt Dagblad

    »Man bliver sjæleligt rig og lidt mindre bog- og bagklog af at læse teologen Kaj Mogensens enorme værk om digteren, der kunne sit Fadervor.«
    Weekendavisen
    Livet – det dejligste eventyr
    H.C. Andersens teologi
    Af Kaj Mogensen
    1172 sider | 399,-

  • Ugens uundgåelige - uge 14

    Påskelæsning

    Mangler du læsestof til påskedagene? Jakob Brønnum er aktuel med en bog om påskens dramatiske begivenheder.


    »Den sidste passion på knap 300 sider dykker vers for vers ned i evangeliernes skildring af påsken og omsætter det til digte og refleksioner med en mystisk alvidende fortæller, der fortæller om begivenhederne på tværs af historien.«
    Kristeligt Dagblad
    Den sidste passion
    Af Jakob Brønnum
    296 sider | 268,- | e-bog: 160,-

  • Ugens uundgåelige - uge 13

    Folkekirken og slaveriet

    I denne uge tog Kristeligt Dagblad et svært spørgsmål op: Var den danske folkekirke usynlig i modstanden mod slaveriet på de Vestindiske Øer.

    Spørgsmålet er affødt af 100-året for salget af øerne til USA. Erik Balslev-Clausen tager i sit nye værk om den vestindiske kirkesag spørgsmålet op til overvejelse.

    Bristede hjertebånd
    Den vestindiske kirkesag 1904 - 1917
    Af Erik Balslev-Clausen
    175 sider | 249,-