100 Salmer - Nodebog

375,00 kr.
100 Salmer - Nodebog – Spiralryg
Eksistensen, 2016, Spiralryg, 120 sider
ISBN 9788741000770

Nodebog med koralsatser til salmebogstillægget 100 salmer

I den grad relevant
Præsteforeningens Blad

Emneord
LyrikMennesketSalmer

Ny udgave med spiralryg, der kan ikke trykkes navn på denne udgave.

Der er ved hver salme, angivet hvor mange vers der er i salmen. Teksten kan kun ses i dens fulde længde i en af salmebøgerne.

Af de 791 salmer, der i 2003 kom med i den nye salmebog, er omkring 100 salmer af nyere dato (dvs. under 100 år gamle). Men både før – og ikke mindst efter – salmebogen udkom, er salmedigtningen i Danmark blomstret voldsomt op.

De nye salmer er meget brugte og værdsatte. Ikke mindst letter de adgangen til sang og musik i kirken for dem, der ikke er velbevandrede i kirkens og salmedigtningens tradition, herunder børn og unge.

Formålet med 100 salmer – et salmebogstillæg er således at skabe let adgang for kirker og menigheder til mange af de nye salmer, der allerede er i brug rundt omkring i landet. Udgivelsen er samtidig en støtte til salmefornyelsen ved at flere nye salmer i endnu højere grad finder vej til gudstjenester, kirkelige handlinger og folkelige forsamlinger.

Redaktionsgruppen har indsamlet viden om, hvilke nye salmer der synges og er velfungerende som fællessange, men ikke findes i salmebogen. Kriterierne for optagelse i bogen har dertil været salmernes sproglige, teologiske og musiske kvalitet samt at salmerne tilsammen udgør en bredde, der afspejler den teologiske og folkelige bredde i Folkekirken.

Redaktionsgruppen består af:

Tine Lindhardt, biskop over Fyns Stift

Kirsten Nielsen, prof. em. ved Teologisk Fakultet, AU. Forfatter til bogen Der flammer en ild om gudsbilleder i nyere, danske salmer

Hans Dammeyer, organist i Skjoldhøj Kirke, komponist og med i redaktionsgruppen for den seneste udgave af Højskolesangbogen

Søren Kinch Hansen, organist i Hjortshøj Kirke og tidl. dirigent for bl.a. Den jyske opera og Radiokoret

Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo og Gadevang kirker 

Ole Bjerglund Thomsen, sognepræst i Haslev. Tidligere formand i KFUM og KFUK

Mads Djernes, organist og underviser i hymnologi, pastoralseminariet Aarhus

Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj-Egå (projektleder)


Omtale

kan varmt anbefales til de menighedsråd, der har mod på at prøve kræfter med den nyere sangskat

Anders Tranholm-Bjerg, Røsten (Kirken i Østjylland)

Tillægget indeholder rigtig mange gode salmer, både sådanne, som allerede synges mange steder, og sådanne, som endnu er så nye, at de venter på at blive kendt og taget i brug.

Organist.org

Der er en frimodighed i sproget, der er en ligefremhed i teologien, der er en tilpasning i metaforerne, som i sig selv fortæller, hvorfor der er relevant at beskæftige sig med nyere salmer.

Martin Bendixen Rønkilde, Præsteforeningens Blad

 

et anbefalelsesværdigt supplement, som fortjener stor udbredelse

Julie Damlund, Dansk Kirketidende