Arbejdet - artikler

0,00 kr.
Arbejdet - artikler – Kan kun downloades
Forum for Europæisk Kirkekundskab, 2020, E-bog, pdf, 231 sider
ISBN 9788799229031

Denne bogs artikler er født ud af diskussioner i Forum for Europæisk Kirkekundskab, som for sine årlige seminarer i 2018 og 2019 havde valgt emnet Arbejdet.

Dette blev belyst gennem en række foredrag og efterfølgende drøftelser. Nogle af disse foredrag danner grundlag for denne bog.

Forum for Europæisk Kirkekundskab, der forkortes FEKK, er et uafhængigt tværfagligt forskernetværk, der som sit overordnede for-mål har sat sig for at yde bidrag til analyse og beskrivelse af relationer-ne mellem kirke og samfund i dansk og europæisk perspektiv. FEKK behandler emner, der med fordel kan analyseres og udfoldes under en samtidig inddragelse af teologi, historie, jura og samfundsvidenskab.

OBS

Artiklerne kan findes ved at klikke på fanen Dokumenter, så kan de hentes som en pdf. fil

Arbejdet - pdf.fil (1.76 MB)