Arvegods

165,00 kr
Arvegods – Kristendom og naturvidenskab
Eksistensen, 2019, Hæftet, 132 sider
ISBN 9788741005799

En bog om forholdet mellem naturvidenskab og kristendom.

Både historisk og i dag har de to verdensopfattelser ofte stødt sammen, og de to forfattere tager os på en historisk tur helt fra splittelsen opstod i den græske oldtid, over Darwins evolutionsteori til i dag, hvor amerikansk kreatonisme, intelligent design og missionerende ateisme er med til at skabe nogle problemfyldte spændinger mellem kristendommen og naturvidenskaben. 

De to forfatteres pointe er dog, at naturvidenskaben ikke har fået lov til at vokse og gøre sig gældende i en modsætning til kristendommen, men i stedet sideløbende med kristendommen, da de to områder beskæftiger sig med to vidt forskellige dele af livet. Kristendommen beskæftiger sig med det eksistentielle og spirituelle, hvor naturvidenskaben beskæftiger sig med årsagssammenhænge i naturen.

Peder Olesen Larsen (f. 1934) er magister i organisk kemi og har været professor og prorektor på Landbohøjskolen.

Severin Olesen Larsen (f. 1931) er cand.polit. og har som biostatistiker på Statens Serum Institut især været knyttet til medicinsk forskning.


Omtale

En glimrende og forholdsvis let læst introduktion til parløbet mellem to hinanden supplerende synsvinkler.

- Præsteforeningens Blad