At være muslim i Danmark - E-bog

169,95 kr.
Eksistensen, 2003, E-bog, pdf, 287 sider
ISBN 978 87 7457 632 7

At være muslim i Danmark rummer bidrag af 15 danske forskere og skribenter, som hver især afdækker en flig af den danske religiøse virksomhed. Dels i form af analyser af f.eks. muslimsk ungdomsaktivisme, dels som bud på hvordan centrale historiske samfundsbegreber anvendes i dagens religiøst sammensatte Danmark.                        

E-bog - PDF-version

Emneord
IslamTroGudReligionshistorie
Links

At være muslim i Danmark rummer bidrag af 15 danske forskere og skribenter, som hver især afdækker en flig af den danske religiøse virksomhed. Dels i form af konkrete analyser af f.eks. muslimsk ungdomsaktivisme, muslimsk kommunikation på internettet, fredagsprædikener eller pilgrimsfærdenens betydning. Dels som bud på hvordan centrale historiske samfundsbegreber som folkelighed og tolerance fortsat kan anvendes i dagens religiøst sammensatte Danmark.

At være muslim i Danmark beskriver aspekter ved danske muslimers liv. Bogens første del behandler forskellige specifikke problemstillinger indenfor fire almene temaer: Dannelse, medborgerskab, samtalerum og religion. De fire temaer går igen i bogens anden del, der mere overordnet diskuterer mulighederne for et multikulturelt og multireligiøst samfunds sammenhængskraft.