Augustins småskrifter om troen. Bind 1 - E-bog

75,00 kr.
Augustins småskrifter om troen. Bind 1 - E-bog – Den sande religion - Nytten af at tro - Troen og trosbekendelsen - Troen på ting man ikke kan se
Eksistensen, 2017, E-bog, pdf, 160 sider
ISBN 9788741003566

Dette første bind af to med Augustins småskrifter om troen indeholder to breve, der behandler trosspørgsmålet, stilet til nogle af hans ungdomsvenner og to tekster, der fremstiller troen som en erkendelsesform, der er en nødvendig forudsætning for egentlig rationel forståelse

E-bog - PDF-version

.

 

Links

Augustins store forfatterskab omfatter adskillige genrer: bibelkommentar, prædikener og breve, filosofiske dialoger og kirkelig polemik, samt større og mindre skrifter om den
kristne religions indhold og væsen. Ved siden af de teologiske hovedværker Bekendelser, Treenigheden og Guds stad findes der også
nogle kortere fremstillinger fra forskellige perioder af hans liv.

De fire småskrifter om troen som udgør dette bind, er formentlig alle fra begyndelsen af 390’erne. De to længste, Den sande religion og Nytten af at tro er direkte stilet til nogle af hans
ungdomsvenner, der stadig hældede til den manikæiske lære, som han selv havde forladt. Af de to øvrige er Troen og trosbekendelsen
holdt som foredrag for en forsamling af biskopper, mens Troen på ting man ikke ser muligvis oprindelig er en prædiken. I dem
alle fremstiller Augustin troen som en erkendelsesform, der er en nødvendig forudsætning for egentlig rationel forståelse.