Augustins småskrifter om troen. Bind 2 - E-bog

75,00 kr.
Augustins småskrifter om troen. Bind 2 - E-bog – Kristendomsundervisning for begyndere - Tro, håb og kærlighed. En håndbog
Eksistensen, 2017, E-bog, pdf, 134 sider
ISBN 9788741003573

I dette andet bind af småskrifter om troen giver Augustin i den ene af to tekster råd til indledende kristendomsundervisning af voksne. I den anden tekst opstiller Augustin en troslære.

E-bog - PDF-version

Links

Augustins store forfatterskab omfatter adskillige genrer: bibelkommentar, prædikener og breve, filosofiske dialoger og kirkelig polemik, samt større og mindre skrifter om den kristne religions indhold og væsen. Ved siden af de teologiske hovedværker Bekendelser, Treenigheden og Guds stad findes der også nogle kortere fremstillinger fra forskellige perioder af hans liv.

De to småskrifter om troen, som udgør dette bind, er begge skrevet på opfordring fra enkeltpersoner, men de har haft stor udbredelse, både i samtid og eftertid. I Kristendomsundervisning for begyndere giver Augustin råd og vink om, hvordan den indledende undervisning for voksne, der ønsker at slutte sig til den kristne kirke, skal gribes an, og i tilgift hele to eksempler til inspiration. I Tro, håb og kærlighed. En håndbog opstiller han en troslære med mere udførlig fremstilling af nogle vanskelige punkter, mens håbet og kærligheden kun får en yderst summarisk omtale.

Dette bind slutter sig til det foregående, som indeholder Den sande religion, Nytten af at tro, Troen og trosbekendelsen samt Troen på ting man ikke ser.

Oversættelse og indledning ved Torben Damsholt, som tidligere har oversat Augustins Bekendelser samt hans Filosofiske dialoger, bind 1-3.