Babysalmesangens teologi

55,00 kr.
Babysalmesangens teologi – en gudstjeneste, en meninghed
Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, 2022, Hæftet, 155 sider
ISBN 9788790323745

Under to års rejse i et Danmark præget af corona har Rose Marie Tillisch besøgt 12 kirker fra Nordjylland til Falster. Der har hun talt med såvel ledere af som deltagere i babysalmesang for at undersøge babysalmesangens teologi. 

Informanternes svar viser, at babysalmesan opfattes som en udogmatisk og folkelig døråbner til kirken. Den liturgi er jordnær og sanselig. 

Salmer, rytmiske lege, dans, fagter og gentagelse er grundelementer. Babysalmesang opfylder en længsel efter kirken som et frirum med ubetinget tid. Kirkerum, salmer, socialt samvær og dygtigt lederskab lægger fundament for en ny type menighed med erfaring for, hvad en gudstjeneste også kan være.

Med deltagernes forstelse for salmers og kirkerums kvalitet blev rejsen også en rejse tilbage til babysalmesangens lutherske rødder ind i musik- og religionsoædagogikkens historie. På dette solide grundlag er der ikke underligt, at babysalmesang efter sine første 20 år allerede har mindst tre teologisk forskellige skoler