Bestemmelser

289,95 kr.
Bestemmelser – Teologiske tilløb og bidrag
Eksistensen, 2000, Hæftet, 284 sider
ISBN 9788741009728

Artikelsamling med artikler af Peter Widmann er et tilløb og et bidrag til en fortsat teologisk samtale. Emnerne er blandt andet: Det teologiske studium, det kristne menneskesyn, Karl Barth, reinkarnation og Brorson.

Samlingen af artikler skrevet af Peter Widmann har fået titlen Bestemmelser af flere årsager: Artiklerne er et forsøg på at bestemme og klargøre centrale teologiske temaer i vor tid; de ønsker at imødegå den udbredte rådvildhed og ubestemthed, også i kirkelig sammenhæng, ved at præcisere grundlaget for teologiske afgørelser; de søger at forstå teologiens tema – Gud – som menneskets sidste horisont og bestemmelse. Bestemmelser er et tilløb og et bidrag til en fortsat teologisk samtale.

Emnerne er blandt andet: Det teologiske studium, det kristne menneskesyn, Karl Barth, reinkarnation og Brorson.

Samlingen er redigeret af lektor Niels Henrik Gregersen, Aarhus Universitet, dr.theol. Erik Kyndal og professor dr.theol. Theodor Jørgensen, Københavns Universitet.