Bestyrelsen for Eksistensen

Formand: Peter Hedegaard, tidl. valgmenighedspræst

Næstformand: Ole Bjerglund Thomsen, sognepræst

Kasserer: Peter Christian Andreasen, forretningsmand

Morten Bangsgaard, stud.theol.

Mikkel Gabriel Christoffersen, adjunkt, Det teologiske Fakultet, København

Charlotte Ekstrand, valgt af medarbejderne

Anne Odgård Eyermann, organist

Rasmus Bro Henriksen, forstander Aarhus Efterskole

Carsten Mulnæs, sognepræst

Sanne Busk Thøisen, præst

Lene Trap-Lind, kulturmedarbejder