Bestyrelsen for Eksistensen

Formand: Rasmus Bro Henriksen, forstander Aarhus Efterskole

Næstformand: Mikkel Gabriel Christoffersen, adjunkt, Det teologiske Fakultet, København

Kasserer: Jesper Damgaard, økonom

Morten Bangsgaard, stud.theol.

Ida Ebbensgaard, journalist

Charlotte Ekstrand, valgt af medarbejderne

Anne Odgård Eyermann, organist

Michael Jannerup, PR- og pressechef

Lene Trap-Lind, Kirke-kulturmedarbejder