Bestyrelsen for Eksistensen

Formand: Peter Hedegaard, tidl. valmenighedspræst

Næstformand: Ole Bjerglund Thomsen, sognepræst

Kasserer: Peter Christian Andreasen, forretningsmand

Mikkel Gabriel Christoffersen, adjunkt, Det teologiske Fakultet, København

Carsten Mulnæs, sognepræst

Lene Trap-Lind, kulturmedarbejder

Sanne Busk Thøisen, præst

Charlotte Ekstrand, valgt af medarbejderne