Bibel og etik

298,00 kr.
Bibel og etik – Konkrete og principielle problemstillinger
Aarhus Universitetsforlag, 2003, Hæftet, 354 sider
ISBN 9788772889535

Bibel og etik behandler spørgsmålet, hvilken autoritet man skal tillægge Bibelen i forbindelse med aktuelle etiske problemstillinger.

Emneord
Etik

Forfatteren behandler spørgsmålet på baggrund af en analyse af konkrete emner og principielle overvejelser. I bogens konkrete del undersøges seks emneområder:

Forholdet mellem fattige og rige
Vold, ikke-vold og fjendekærlighed
De kristne og staten
Kvinde og mand - underordning eller ligestilling
Homoseksualitet
Ægteskab og skilsmisse.

På nogle områder er der væsentlige forskelle mellem de bibelske udsagn. Det er derfor nærliggende at spørge, om det er muligt at skelne mellem forpligtende og ikke-forpligtende udsagn. Hvilke tekster og hvilke perspektiver ønsker vi at prioritere og hvorfor?

I den principielle del af bogen drøftes en række etiske modeller. Her overvejes især Bibelens forhold til tre andre etiske kilder, nemlig tradition, fornuft og erfaring.

Endelig gives der i bogens sidste del en analyse af etikken i spændingsfeltet mellem menighed og samfund. Nytestamentlig etik er først og fremmest en fællesskabsetik, og det medfører, at den etiske refleksion må have karakter af en fælles læreproces. Det er nødvendigt at finde en model for, hvordan man sammen kan tackle uenighed om etiske problemstillinger.