Bibelen i ord og billeder

399,95 kr.
Bibelselskabet, 2024, Indbundet, 256 sider
ISBN 9788772323077

Bibelen er gjort af den slags ord, der bliver stående. Dens fortællinger har formet vores samfund, vores sprog, vores måder at tænke på – og vores kunst. 
Men gælder inspirationen også den anden vej? Kan kunsten berige bibelteksten? 
I allerhøjeste grad. 

 

I denne bog udvælger Lisbeth Smedegaard Andersen mere end 80 centrale bibeltekster og parrer dem med værker fra den danske kunstskat. 
Tekstudvalget er lavet kronologisk efter den rækkefølge, de præsenteres i i Bibelen, sådan at læseren får en fornemmelse af sammenhængene i Bibelens store historie – fra de berømte ord om altings skabelse, over dommere, konger og harmdirrende profeter til Jesu lignelser og visionen for en nyskabt jord. 

Resultatet er en enestående rute gennem to centrale dele af den danske kulturarv: bibelfortællingen og kunsten, hvor ord og billeder belyser hinanden gensidigt. Samlingen af kunstværker har fokus på nyere og helt aktuel samtidskunst. 

Dermed får værker af kunstnere som Kirsten Klein, Anna Syberg, Kaspar Bonnén og John Kørner lov at tale sammen med bibelhistorien.Bibelen i ord og billeder er en moderne kunstbibel, der samler de største fortællinger med den store danske kunst og viser, at den helt særlige kraft, der strømmer fra Bibelen, bliver ved at være aktuel.