Bibelkundskab

269,95 kr.
Bibelkundskab – Introduktion til Det Gamle Testamente
Aarhus Universitetsforlag, 1997, Hæftet, 317 sider
ISBN 9788772887128

Lærebog til faget bibelkundskab, som introducerer de mange nye strømninger samtidig med, at læseren får en indføring i en lang forskningstradition.

En introduktion til Det Gamle Testamente, der indledningsvist gennemgår Det Gamle Testamentes teksthistorie samt en række refleksioner over bibelsk teologi. Værket er opdelt i fire dele, der behandler følgende emner:

Del 1. Baggrund
Geografi og arkæologi
Historie
Religionshistorie

Del 2. Eksegetiske metoder og gammeltestamentlige genrer
Eksegetiske metoder
Gammeltestamentlige genrer

Del 3. Prosa i Det Gamle Testamente
Tetrateuken
Historieværkerne

Del  4. Poesi i Det Gamle Testamente
De profetiske bøger
Salmerne
Visdom og visdomslitteratur
Andre poetiske samlinger

Afslutningsvist bringes et appendiks, der debatterer Israels historie og gammeltestamentlig teologi med udgangspunkt i spørgsmålet: Er de store rekonstruktioners tid forbi?