Bibelsk-hebraisk grammatik

398,95 kr.
Hovedland, 2004, 528 sider
ISBN 9788777397142
Dan Enok Sørensens fremstilling af det hebraiske sprogs formlære og syntaks er den niende på dansk, siden hebraisk indførtes ved Universitetet i 1537 – og den første siden Johannes Pedersens Hebræisk Grammatik fra 1926.
Dan Enok Sørensens fremstilling af det hebraiske sprogs formlære og syntaks er den niende på dansk, siden hebraisk indførtes ved Universitetet i 1537 – og den første siden Johannes Pedersens Hebræisk Grammatik fra 1926.

Da studierne ikke har stået stille siden den tid, er det tiltrængt med en nyere fremstilling, der inddrager de seneste årtiers forskning, således at teologer og filologer, der har behov for opdateret viden, ikke kun skal forlade sig på udenlandske fremstillinger. Indbundet.