Gravskrift eller...?

149,00 kr
Gravskrift eller...? – Kirkegårdens betydning og fremtid
Foreningen for Kirkegårdskultur, 2017, Hæftet, 127 sider

Kirkegårdene er hegnede, grønne rum, hvor døde ligger begravet. Et dybt personligt rum og en enorm kollektiv ressource. Kirkegårdene vidner om døden som et kollektivt vilkår, det er også dér min nabo sørger og savner og føler sig kaldet til at tage hånd om de døde. Kirkegårdene er således betydningsfulde og værdifulde fællesrum. Det er nemt at glemme som borger i et samfund præget af stadig acceleration og fokus på udvikling og fremtid. Og det er nemt at glemme hos de myndigheder, der har travlt med at drive kirkegårdene.

Emneord
Kirke,  Død

Kirkegårdene er begravelsesplads for alle i det danske samfund. Den skal give plads til både den personlige historie og de fælles religiøse og kulturelle udtryk samt symboler. Den skal være præget af borgernes forskelligeartede tro og livssyn.

Gravskrift eller...? er en debatbog om dansk kirkegårdskultur og de problemer, som denne kultur står i i dag. En samling af artikler skrevet i fællesskab af medlemmer af Foreningen for Kirkegårdskulturs bestyrelse