Religionsdidaktik i praksis

269,95 kr
Religionsdidaktik i praksis – Dannelse til religiøs myndighed
Eksistensen, 2020, Hæftet, 291 sider
ISBN 41006307

Denne bog sætter selve religionsundervisningen i centrum. Bogen rummer otte gennemførte forløb, begrundet, reflekteret og med modeller til analyse af undervisningspraksis.

Formålet med bogen er at formidle en samtale mellem praktikere og studerende, som har det til fælles, at de gerne vil udvikle religionspædagogik i praksis.

Bogens forløb og modeller til analyse af undervisning er blevet til gennem aktionsforskning, projekteret og styret af to undervisere fra læreruddannelsen og med deltagelse af fire folkeskolelærere og fire folkekirkepræster.

•                          Fire undervisningsforløb i kristendomskundskab 6-9. klasse.

•                          Fire forløb i konfirmandforberedelsen 7-8. klasse.

Bogen kan læses i et skoleperspektiv og i konfirmandforberedelsesperspektiv, men den lægger også op til, at man kan anlægge en tværprofessionel vinkel og undersøge, hvad undervisningen i skolefaget kristendomskundskab og kirkens konfirmandundervisning bidrager med. Bogen antager ikke, at skole og kirke deler formål. Det er en præmis, at børn og unge henter og får viden og erfaringer med religion fra forskellige institutioner og sammenhænge. 

Kapitlerne i bogen er formet, så de kan give inspiration til, hvordan man som underviser kan

•                          udvikle sin undervisning gennem aktionslæring

•                          udvikle sin planlægning, gennemførelse og evaluering af didaktik, læring og formål

•                          udvikle et didaktisk sprog gennem samtale om praktiske eksempler og overvejelser over indhold og aktiviteter

•                          udvikle undervisning, kritisk, undersøgende, fantasifuldt og erfaringsbaseret