ChillOut i Natkirken - CD 4

129,00 kr
ChillOut i Natkirken - CD 4 – Påskefortællingerne
Dreamhub, 2013,

Serien af ChillOut CD’ere har sit udgangspunkt i de ChillOut-arrangementer, som har været afholdt i Natkirken i Vor Frue Kirke siden efteråret 2009.
Her har publikum i skæret fra hundredevis af stearinlys, drømmende elektronisk musik og gendigtede bibelhistorier, kunne læne sig tilbage og svæve ind i en verden med håb indsigt og fordybelse. 

Serien af ChillOut CD’ere har sit udgangspunkt i de ChillOut-arrangementer, som har været afholdt i Natkirken i Vor Frue Kirke siden efteråret 2009. Her har publikum i skæret fra hundredevis af stearinlys, drømmende elektronisk musik og gendigtede bibelhistorier, kunne læne sig tilbage og svæve ind i en verden med håb indsigt og fordybelse.
Lev dig ind i en verden af store fortællinger fra bibelens verden – fortællinger fyldt med drama, eventyr og udfordringer, og lyt til de meditative melodier, smukke klangflader og elektroniske lydlandskaber. Musikken er komponeret og indspillet af Kim Pedersen / Dreamhub, og alle bibelhistorierne er gendigtet og indlæst af præst Christian Monrad.
Om de 3 påskefortællinger:
Påske er den største jødiske fest, og den vigtigste og ældste kristne fest. Oprindeligt var det en gammel jødisk landbrugsfest for foråret med kornets og kvægets frugtbarhed. Et senere tilføjet element i den jødiske påskefejring er den rituelle slagtning og tilberedning af påskelammet i Templet i Jerusalem. Det er i denne senere tilføjede kontekst at vi møder Jesus i den kristne påskefortælling.

Alle 4 evangelier i bibelen fortæller samstemmende om hvordan Jesus er på vej til Jerusalem sammen med disciplene for at fejre den jødiske påskeuge. Men rygterne om ham og hans ankomst til byen er løbet i forvejen, og forventningerne til Jesus er enorme da han ankommer til Jerusalem.
Indtoget:
Fortællingen om Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag. Jerusalems indbyggere har i forventning om opfyldelsen af tidligere tiders profetier gjort sig klar til at modtage deres frelser og nye konge. Byens indbyggere står klar til at vifte med palmeblade for den nye konge, når han kommer ridende ind gennem byens porte, som de gamle profetier taler om. Men de bliver svært skuffede, da Jesus ydmyg kommer ridende på æselføl, og ikke som den prangende konge de havde forventet.

Måltidet (Nadveren)
Den sidste nadver er Jesu sidste måltid inden korsfæstelsen, hvor han skærtorsdag deler brød og vin med sine disciple. I fortællingen om dette sidste måltid findes de ord som senere har dannet grundlag for kirkens religiøse fællesmåltid.
Lidelsen
Jesu lidelse og henrettelse på korset finder sted efter at Jesus er blevet arresteret og domfældet af det jødiske højeste råd i Jerusalem og umiddelbart efter at den romerske præfekt i Judæa og Samaria, Pontius Pilatus, har dømt ham til døden. Korsfæstelse var en henrettelses¬metode som romerne brugte på forbrydere, slaver og udlændinge, men aldrig romerske borgere. Ifølge evangelierne stod Jesus op tre dage efter sin død, og viste sig for sine disciple i 40 dage hvorefter han for himmels.

© Copyright 2013 • ChillOut Night Productions Musik: Kim Pedersen / Dreamhub.dk Tekst og indtaling: Præst Christian Monrad. Se mere på http://www.chilloutnight.dk