100 Salmer - Nodebog

360,00 kr
100 Salmer - Nodebog – Spiralryg - Forventes på lager igen til i slutning af august
Eksistensen, 2016, Spiralryg, 120 sider

Nodebog med koralsatser til salmebogstillægget 100 salmer

I den grad relevant
Præsteforeningens Blad

 

Emneord
Lyrik,  Mennesket,  Salmer

Ny udgave med spiralryg, der kan ikke trykkes navn på denne udgave.

Der er ved hver salme, angivet hvor mange vers der er i salmen. Teksten kan kun ses i dens fulde længde i en af salmebøgerne.

Af de 791 salmer, der i 2003 kom med i den nye salmebog, er omkring 100 salmer af nyere dato (dvs. under 100 år gamle). Men både før – og ikke mindst efter – salmebogen udkom, er salmedigtningen i Danmark blomstret voldsomt op.

De nye salmer er meget brugte og værdsatte. Ikke mindst letter de adgangen til sang og musik i kirken for dem, der ikke er velbevandrede i kirkens og salmedigtningens tradition, herunder børn og unge.

Formålet med 100 salmer – et salmebogstillæg er således at skabe let adgang for kirker og menigheder til mange af de nye salmer, der allerede er i brug rundt omkring i landet. Udgivelsen er samtidig en støtte til salmefornyelsen ved at flere nye salmer i endnu højere grad finder vej til gudstjenester, kirkelige handlinger og folkelige forsamlinger.

Redaktionsgruppen har indsamlet viden om, hvilke nye salmer der synges og er velfungerende som fællessange, men ikke findes i salmebogen. Kriterierne for optagelse i bogen har dertil været salmernes sproglige, teologiske og musiske kvalitet samt at salmerne tilsammen udgør en bredde, der afspejler den teologiske og folkelige bredde i Folkekirken.

Redaktionsgruppen består af:

Tine Lindhardt, biskop over Fyns Stift

Kirsten Nielsen, prof. em. ved Teologisk Fakultet, AU. Forfatter til bogen Der flammer en ild om gudsbilleder i nyere, danske salmer

Hans Dammeyer, organist i Skjoldhøj Kirke, komponist og med i redaktionsgruppen for den seneste udgave af Højskolesangbogen

Søren Kinch Hansen, organist i Hjortshøj Kirke og tidl. dirigent for bl.a. Den jyske opera og Radiokoret

Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo og Gadevang kirker 

Ole Bjerglund Thomsen, sognepræst i Haslev. Tidligere formand i KFUM og KFUK

Mads Djernes, organist og underviser i hymnologi, pastoralseminariet Aarhus

Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj-Egå (projektleder)


Omtale

kan varmt anbefales til de menighedsråd, der har mod på at prøve kræfter med den nyere sangskat

Anders Tranholm-Bjerg, Røsten (Kirken i Østjylland)

Tillægget indeholder rigtig mange gode salmer, både sådanne, som allerede synges mange steder, og sådanne, som endnu er så nye, at de venter på at blive kendt og taget i brug.

Organist.org

Der er en frimodighed i sproget, der er en ligefremhed i teologien, der er en tilpasning i metaforerne, som i sig selv fortæller, hvorfor der er relevant at beskæftige sig med nyere salmer.

Martin Bendixen Rønkilde, Præsteforeningens Blad

 

et anbefalelsesværdigt supplement, som fortjener stor udbredelse

Julie Damlund, Dansk Kirketidende