Gud og os

349,95 kr
Gud og os – Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede
Bibelselskabet, 2020, Indbundet, 578 sider

Stor fagbog om Det Gamle Testamente: Bogens 27 kapitler dækker samtlige gammeltestamentlige bøger i Bibelen, og den henvender sig til både teologistuderende og til alle, der ønsker at vide endnu mere om gammeltestamentlig teologi. 

Forfatterne bag bogens kapitler forsker i Det Gamle Testamente og repræsenterer aktuel bibelforskning i Skandinavien, Tyskland og Nordamerika.
De går historisk-kritisk til teksterne – men med et ønske om ikke kun at være deskriptive. De rejser også normative spørgsmål om Guds egenskaber og menneskers forhold til Gud og hinanden, og vover indimellem at give svar.

Gud og os præsenterer en vifte af de væsentligste hermeneutiske greb her ved det 21. århundredes begyndelse.
Forfatterne har valgt forskellige metodiske indfaldsvinkler til teksterne, og læseren bydes på klassisk bibelfortolkning såvel som læsninger inspireret af økologi og klima, de menneskelige sanser, computerspil og køn.

Bogen rummer kapitler på dansk, svensk og norsk. Engelske bidrag er oversat til dansk. Hvert kapitel har egne noter og litteraturliste. Bagest i bogen findes et register over bibelhenvisninger.