Kristendommens påskefortællinger

Kristendommens påskefortællinger

Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger
Af
Eksistensen, 2017, Indbundet, 628 sider

Læs uddrag af bogen her

En samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af to apokryfe evangelier. Fagfællebedømt.

Denne bog findes både som trykt bog og som e-bog. 

Pris: 299,00 kr.

Din pris 129,00 kr.

* Påkrævede felter

Pris: 299,00 kr.

Din pris 129,00 kr.

Beskrivelse

Fortællingerne om Jesu lidelse, død og opstandelse indtager en central plads i de fire nytestamentlige evangelier og vidner om, hvad de første kristne forbandt med påsken.

Med Kristendommens påskefortællinger gives der for første gang på dansk en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet.
I bogens indledende afsnit introduceres først de ældste traditioner om Jesu lidelse, død og opstandelse, som de foreligger hos apostlen Paulus. Derpå gives en oversigt over de fire evangelier med særlig vægt på deres passionsfortællinger og set i lyset af deres specifikke litterære og teologiske træk samt den historiske situation, hvori de er blevet til.
I bogens hoveddel gennemgås de fire passionsfortællinger i form af en synoptisk fremstilling, der følger passionsdramaet fra de jødiske lederes beslutning om at få Jesus arresteret og henrettet og frem til disciplenes erfaring af den tomme grav og deres møde med den opstandne Jesus. Den synoptiske behandling af teksterne ledsages af ekskurser, der omhandler relevante spørgsmål af litterær, teologisk og historisk karakter.

Ved at læse passionsfortællingerne som litterære og teologiske genskrivninger i forhold til hinanden bidrager bogen til en forståelse af evangelierne som bibelske genskrivninger med Markus- og Lukasevangeliet som henholdsvist det ældste og det yngste værk.

 

Niels Willert er dr.theol. på en afhandling om Markusevangeliets passionsfortælling og inden da lic.theol. på en afhandling om opfattelsen af Pilatus i jødiske og kristne tekster. Willert har således gennem mange år beskæftiget sig med kristendommens påskefortællinger og den antikke kristendom i forhold til jødedom og romermagt. Han har publiceret bøger og artikler om emnet på dansk og engelsk. Willert har i sit arbejdsliv udover at have været sognepræst i Rørvig været lektor på universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen i UCC.


En guldgrube af indsigt

Den Korte Avis

Yderligere information ISBN: 9788741000428, 1 udgave, 1 oplag, Indbundet, Eksistensen, 2017

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.