Bonhoeffer

349,00 kr.
Bonhoeffer – Præst, martyr, profet, spion
Scandinavia, 2012, 611 sider
ISBN 978 87 7132 449 5
I biografien om Dietrich Bonhoeffer får man indblik i et fascinerende menneskes liv, dybe gudstro og kompromisløse indstilling under alle forhold. Man følger ham fra hans barndom i en højt begavet familie med otte børn og familieforbindelser til adelige familier i Tyskland, til hans fængsling og henrettelse i koncentrationslejren i Flossenbürg et par uger før befrielsen.

I biografien om Dietrich Bonhoeffer får man indblik i et fascinerende menneskes liv, dybe gudstro og kompromisløse indstilling under alle forhold. Man følger ham fra hans barndom i en højt begavet familie med otte børn og familieforbindelser til adelige familier i Tyskland, til hans fængsling og henrettelse i koncentrationslejren i Flossenbürg et par uger før befrielsen.

Som trettenårig beslutter han at læse teologi trods familiens modvilje, og det bliver bestemmende for hans senere livsforløb. Han engagerer sig stærkt i sine studier og senere i sin præstegerning. Undervejs møder han under et studieår i Amerika de afrikanske kirker i Harlem i New York og deres negro spirituals, og der sker en forandring i hans gudstro, så den bliver et personligt forhold mellem ham og Gud. Dette afspejler sig siden i alt, hvad han gør.

Man kan være uenig med ham i nogle af hans konklusioner, men der er ingen tvivl om, at han handler ud fra en dyb overbevisning og inderligt ønske om at fremme Guds rige. Hans senere engagement i den tyske kirkekamp og frontstilling i Bekendelseskirken har også sin baggrund i dette.
Dagbogsnotater og breve viser os, hvordan han udvikler sig fra at være overbevist pacifist til at erkende, at det var nødvendigt at foretage sig noget aktivt for at standse Hitler. Det førte til sidst til, at han blev involveret i modstandsbevægelsen og som sådan blev en del af Stauffenberg komplottet mod Hitler. Dette mislykkedes, og alle de implicerede blev henrettet.