Christian Bartholdy

349,95 kr.
Christian Bartholdy – Vækkelseskristendom og dansk kirkeliv.
Kolon, 2014, Hæftet, 720 sider
ISBN 9788787737715

Christian Bartholdy (1889-1976) var sognepræst og formand for Indre Mission i Danmark fra 1934-1959.
I den periode var han stærkt involveret i den offentlige debat. Han var i sit samfundssyn præget af et gammelluthersk syn på Danmark som et kristent land. En sand kristen var man dog ikke i kraft af kirkemedlemskab og dåb, men kun igennem en omvendelse.

Studier i Indre Missions historie ca. 1930 - 1960.
Vækkelsesteologi:
Vækkelsesbegrebet prægede hans tale om kirkens historie og dogmatiske og praktisk-teologiske emner, og var således det styrende centrum i Bartholdys tænkning. Han tog stilling til de kirkelige, kulturelle og politiske spørgsmål i perioden 1930-1960 på basis af sin vækkelsesteologi, der også bestemte hans holdning til andre kirkelige retninger og muligheden for et eventuelt samarbejde med disse.

Kurt E. Larsen er lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Aarhus.