Dåbsopgave

149,95 kr
ProRex, 2021, Hæftet, 156 sider

Efter dåben følger en opgave, som forældre og faddere skal løse. De skal fortælle dåbsbarnet om kristendommen. Sognepræst Kristine Krarup Ravn giver i Dåbsopgave sit bud på, hvordan dåbsforældre kan løse opgaven.

Emneord
Familie,  Dåb

Dåben er ikke et quickfix, der kan stå alene og hjælpe os til at leve lykkeligt til vore dages ende. Efter dåben følger en opgave, som forældre og faddere skal løse. De skal fortælle dåbsbarnet om kristendommen.

Sognepræst Kristine Krarup Ravn giver i Dåbsopgave sit bud på, hvordan dåbsforældre kan løse opgaven. Målet er, at døbte børn – i samklang med dåbsforældre, faddere og andre interesserede – får en levende tro, som kan hjælpe og trøste igennem liv og død. Undervejs inddrages centrale passager fra Bibelen såvel som eksempelvis tegnefilmen Gurli Gris, Disneys Tigerdyr og Laura og Mary-bøgerne.

I denne bog finder du konkrete råd til, hvordan man i børnehøjde kan gøre kristendommen til en del af dagligdagen:

  • Fortæl om livets eventyr
  • Fortæl bibelhistorie
  • Syng med dit barn
  • Kend din kirke
  • Sæt grænser
  • Bed til Gud

 Kristine Krarup Ravn er sognepræst ved Blovstrød kirke i Nordsjælland, et sogn med mange dåb og masser af børnefamilier. Hun har læst teologi ved Københavns Universitet samt taget en tillægsuddannelse i journalistik og formidling.