Dannelse til evigheden

319,95 kr.
Dannelse til evigheden – Udfordringer til dansk teologi
Eksistensen, 2021, Hæftet, 352 sider
ISBN 9788741006819

Denne bog bringer et udvalg af afhandlinger og indspil, der viser professor Theodor Jørgensens (1935-2018) teologiske spektrum og personlige profil.

Emneord
BønKirkeMeditationØkumeniTro

Han var i udpræget grad en teolog i dialog med sin samtid, og hans afhandlinger rummer derfor også udfordringer til fremtidens teologi og kirke. Bogen stiller nogle af teologiens store, aktuelle spørgsmål:
Hvad er kristendommens rolle i kulturen, også inden for de ikke-kristne kulturer?
Hvad er forholdet mellem kristendommen og de andre religioner, buddhisme og islam især?
Kan en ikke-kristen blive retfærdiggjort ved tro?
Hvad er forholdet mellem kirke, kunst og dannelse – og mellem kirke og spiritualitet?
Hvordan samvirker alle døbtes og de ordineredes præstedømme?
Bogen falder i seks dele, der omhandler
- kulturteologi og æstetik (Del I-II)
- kirkesyn og religionsteologi (Del III-IV)
- spiritualitet og troen på evigt liv (Del V-VI)
Bogen er redigeret af kollegerne Niels Henrik Gregersen og Hans Raun Iversen.