Dannelsens veje II

299,00 kr.
Dannelsens veje II – Fra oplysningstiden til romantikken
Klim, 2008, 385 sider
ISBN 9788779555938
Serie: Dannelsens veje
Vi er nået til 1700-tallet, hvor oplysningstænkerne med fornuftens hjælp søger at frigøre sig fra irrationelle kræfter. I dette århundrede udklækkes revolutionerende politiske ideer og et helt nyt menneskesyn.
Serie: Dannelsens veje

Vi er nået til 1700-tallet, hvor oplysningstænkerne med fornuftens hjælp søger at frigøre sig fra irrationelle kræfter. I dette århundrede udklækkes revolutionerende politiske ideer og et helt nyt menneskesyn.

Bogen bevæger sig mod 1800-tallets idealistiske og romantiske strømninger, og ser på hvordan den tyske spekulative tænkning og naturfilosofi bestræber sig på at forstå naturen og menneskelivet som en åndelig enhed.
Indhold: Naturlig oplysning (I fornuftens lys ; Naturens opdragelse - Rousseau) ; Kultiveringens kunst (Opdragelse til myndighed - Kant ; Formalstadieteorien - Herbart) ; Åndens dannelse (Den tyske idealisme ; Historiefilosofi og hermeneutik) ; Dansk Nationalromantik (Ånd og natur ; Ordets lys - Grundtvig ; At oplive og oplyse - Kold) ; Romantik, æstestik og dannelse (Fra musisk til æstetisk dannelse ; Den æstetiske dannelse) ; Dannelsens temaer.

Se også: Dannelsens veje 1