Danske Salme- og koralbøger - E-bog

139,95 kr.
Danske Salme- og koralbøger - E-bog – En introduktion
Eksistensen, 2013, E-bog, pdf, 173 sider
ISBN 978 87 7457 684 6

Dansk salme- og koralbogshistorie fra reformationen til i dag.

E-bog - PDF-version

Links

Dansk salme- og koralbogshistorie fra reformationen til i dag

Fremstillingen tager afsæt i reformationstidens første salme- og melodibogskilder med Luther og Hans Thomissøn som omdrejningspunkter.

Det syttende århundredes centrale figurer – Kingo, Mogens Pedersøn og Anders Arrebo – behandles, ligesom pietismens og oplysningstidens særegne salmebøger af bl.a. Pontoppidan og Guldberg og de første egentlige koralbøger af Breitendich og Schiørring. Videre skildres romantikkens farverige kilder hos først og fremmest Grundtvig og hans samtids salmesang, musikalsk fortolket i koralbøger af bl.a. Zinck, Weyse, Berggreen og Barnekow.

Endelig gennemgås de sidste lidt over hundrede års udvikling med Thomas Laubs Dansk Kirkesang 1918, Den danske Salmebog 1953 og Den danske Koralbog 1954 som platforme, og Den Danske Salmebog 2002 og Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 som endemål.

Fremstillingen kommer ind på de teologiske og kirkemusikalske hovedstrømninger, der danner baggrund for salme- og koralbøgernes særlige karakter, belyst med tekst- og melodieksempler fra de forskellige perioder.