De første kristnes religion

298,00 kr.
De første kristnes religion – En teori om urkristendommen
Syddansk Universitetsforlag, 2004, 404 sider
ISBN 9788778389461
De første kristnes religion er en religionsvidenskabelig fremstilling og analyse af den urkristne tro.
I Bultmanns ånd er Theissens teorier om urkristendommen et opgør med Nietzsches nihilisme og magtfilosofi. Theissens værk kan derfor læses som et voldsomt etisk – religiøst – politisk opgør med de ideologiske strømninger i Tysklands og Vestens fortid og nutid (og i resten af verden!), som omsætter ’the survival of the fittest’ til krig imperialisme, slaveri, antisemitisme, folkedrab, kolonialisme, undertrykkelse af de fattige, terror osv. osv. Med denne nye synsvinkel overskrider De første kristnes religion den interne kirkelige diskurs om Det Nye Testamentes teologi og gør urkristendommens liv og tænkning tilgængelig også for dem, som selv står den kristne verdensbetydning fjernt. Det Nye Testamente og urkristendommen, dens tekster og overbevisninger hører til den menne-skelige histories grundlæggende kulturelle viden – uanset om man hører dem som prædike-tekster eller læser dem som bestanddele af vor tradition. De første kristnes religion er derfor et vigtigt alternativ til `nytestamentlige teologiers’ kristne perspektiv. Vigtigt for samfundet såvel som for kirkerne, idet vi kun forvisser os om vore egne traditioner ved at udsætte dem for dialog, og da urkristendommens tekster og overbevisninger samtidig er forvigtige for vor kulturelle viden til ikke at blive gjort tilgængelige for så mange som muligt alene ad videnskabelig vej. De første kristnes religion er oversat og med efterskrift af Knud Rendtorff. Han er cand.theol. og lektor ved Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet i Odense. Tidligere har han udgivet Humanisme og Kristendom i europæisk tradition - fem afhandlinger af Rudolf Bultmann og Eksistens i tiden. Rudolf Bultmann – en teologisk livshistorie.

Omtale
"...et veloplagt, velskrevet og helstøbt værk om den tidligste kristendom ... gennemtænkt og udfordrende... nu foreligger den i en dansk gengivelse ved Knud Rendtorff, som også har forsynet bogen med et efterskrift. Han fortjener tak for at have gjort den tilgængelig på dansk, så en større læserskare kan stifte bekendskab med den."
Anders Klostergaard Petersen, Kristeligt Dagblad