De kristne ægyptere

385,00 kr
De kristne ægyptere – Munkevæsenet og den tidlige koptiske kristendoms historie
Orbis, 2021, Indbundet, 750 sider
ISBN 9788793999022

For første gang gøres en række skriftlige kilder til historien om kristendommen og munkevæsenet i det tidlige Ægypten tilgængelige på dansk. Bogen behandler de tidlige ægyptiske munkes liv i guds tjeneste, herunder også den økonomiske side af dette liv. Munkevæsenet og den ægyptiske kristendoms historie er vigtige for at forstå kopternes situation i det moderne Ægyptens politiske, historiske og religiøse udvikling.

Paul John Frandsens bog gør for første gang en række skriftlige kilder til historien om kristendommen og munkevæsenet i det tidlige Ægypten tilgængelige på dansk. Det gælder ikke mindst uddrag af den ægyptiske munk Shenutes (350-450 e.Kr.) omfangsrige forfatterskab, der i dag står som grundlaget for den koptiske nationallitteratur.Fremstillingen afdækker den formative periode i kristendommen, som viser sig ved flere dogmatiske stridigheder om Kristi natur, og her er kirkemødet i 451 et afgørende skæringspunkt, hvor striden gik på om Kristus var gud eller menneske. De to munke Pachom (292-347) og Shenute skabte det ægyptiske munkevæsen. Som ledere af hver sin gruppe af klostre udformede de omfattende regelsæt for klosterlivet og blev på denne måde udgangspunkt for klosterbevægelsen i Vesten.            

Munkevæsenet havde også en anden side, hvor mennesker i højere grad levede som eneboere. Bogen behandler begge grupper af munkes liv i guds tjeneste, herunder også den økonomiske side af dette liv.            
Munkevæsenet og den ægyptiske kristendoms historie er vigtige for at forstå kopternes situation i det moderne Ægyptens politiske, historiske og religiøse udvikling. Kopterne selv, og den vestlige verden, mangler indsigt og forståelse for kristendommen i de første århundreder, det råder bogen her bod her. 
Bogens forfatter er ægyptologen Paul John Frandsen (f. 1943), der er lektor emeritus ved Københavns Universitet.