De kristnes religion

375,00 kr.
Systime, 2008, 208 sider
ISBN 978 87 6162 210 5
De kristnes religion indeholder fremstilling og tekster til at undervise i 6 synsvinkler på kristendommen:
De kristnes religion indeholder fremstilling og tekster til at undervise i 6 synsvinkler på kristendommen:
1. Oprindelig kristendom - de kristne ideer, som de ses afspejlet i Det ny Testamente, og som urkirken skabte på baggrund af jødedom, historiske Jesus, opstandelsestro, verdensforståelse og hellenisme.
2. Kristendom i nutiden - den kristne uenighed - på tværs af de traditionelle kirkeretninger, ortodoks, katolsk og protestantisk kristendom - mellem fundamentalisters og modernisters opfattelsen af bl. a. Bibel, undere, frelse, kristen moral og lovgivning.
3. Samfundskristendom - kristendom i statskirkernes tid, før Oplysningstiden, dengang kristendom var et altomfattende system, der forklarede naturens gang og den enkeltes skæbne samt legitimerede samfundsorden og lovgivning.
4. Rituel kristendom - kristendom som middel til at styrke og hellige livet, bl. a. gennem de to grundlæggende sakramenter, dåb og nadver.
5. Luthersk og katolsk kristendom - det store kristne opgør på reformationstiden om bl.a. pavens autoritet, bibelens status og vejen til evig frelse.
6. Missionsk og grundtvigiansk kristendom - det interne opgør i den danske Folkekirke om bl.a. opfattelse af Gud, Bibel, kristen moral og især den evige frelse: Er der et skel i evigheden? Eller er der ikke?

De kristnes religion er skrevet med en religionsvidenskabelig tilgang. Religion generelt og kristendom specielt ses i bogen som en menneskeskabt konstruktion, der altid kan forklares alene ud fra den historiske situation, samfundsforholdene og menneskelige behov. Bestemte tolkninger ses derfor aldrig som udtryk for "ægte" kristendom, mens andre skulle være "falske". Alle tolkninger er for en religionsforsker principielt lige meget eller lige lidt gyldige, men nogle er naturligvis mere interessante end andre, simpelthen på grund af deres udbredelse og gennemslagskraft.