Den etiske virkelighed

269,95 kr.
Den etiske virkelighed – moral- og religionsfilosofi om det gode og det onde
Frydenlund, 2016, Hæftet, 227 sider
ISBN 978 87 7118 603 1

En lærebog til filosofi, religion og KS på ungdomsuddannelserne. Bogen indfører eleven i både sekulær og religiøs etik – samt ikke mindst i spændingsfeltet mellem disse.

Forfatteren præsenterer de vigtigste etiske teorier om det gode og det onde og tematiserer etiske fænomener som godhed og ondskab – herunder skyld, ansvar, retfærdighed og lidelse.

Emneord
Etik

Begreberne aktualiseres gennem historiske, litterære, politiske og videnskabelige eksempler. Desuden karakteriserer forfatteren forholdet og spændingsfeltet mellem sekulær og religiøs etik.

Han præsenterer de etiske teorier om metaetik, normativ etik og pligtetik, og han viser, hvordan teorien stadig kan bruges til moralsk retfærdiggørelse den dag i dag.

Cases, opgaver og arbejdsspørgsmål supplerer teorien gennem hele bogen og egner sig til diskussioner i klasselokalet eller studiegrupperne.

Bogen er skrevet til filosofi, religion og KS på ungdomsuddannelserne. Hertil kan den oplagt anvendes i AT-projekter og flerfaglige forløb, hvor etiske og religiøse problemstillinger spiller en rolle, for eksempel i forhold til biologi/bioteknologi, oldtidskundskab, historie, psykologi, dansk og samfundsfag.

Den kan også bruges som introduktion til området på de videregående uddannelser.

Christian Lund er mag.art. i filosofi og cand.mag. i historie og religion. Han er lektor ved Sankt Annæ Gymnasium. 


Omtale
test