Den generøse ortodoksi - E-bog

179,95 kr.
Den generøse ortodoksi - E-bog – Konflikt og kontinuitet i kristendommen
Eksistensen, 2015, E-bog, pdf, 523 sider
ISBN 9788741000497

Foruden titel-essayet rummer bogen tyve nedslag i den teologiske tradition, som har været skelsættende for kristendommen i Danmark. Indimellem kan man blive uendelig træt af kirkepolitisk trummerum og fortovsflade debatter. Denne bog er et forsøg på at dykke ned til visionen om kristendommen som en generøs ortodoksi.

E-bog - PDF-version

★★★★★ Læs denne bog og lær, hvad kristendom handler om

Steen Skovsgaard, Kristeligt Dagblad

Den generøse ortodoksi er en tour de force fra Jesus af Nazaret til de sidste tider. Med stor indsigt præsenteres her en række highlights i kristendommens historie

Carsten Breengaard, Weekendavisen


Links

Det handler om den almindelige kristne tro. Om evangeliets frigørelse fra individets selvspejlinger og om menneskets frisættelse til skabelsens mylder af liv.

Ortodoksi drejer sig ikke om at have ret, men om at bevæge sig i retning af tro, håb og kærlighed. Hvor tro, håb og kærlighed findes, dér findes ortodoksien. Ellers ikke. Jesus-traditionen ligger som den farlige tændsats midt i kristendommen. Med jævne mellemrum detoneres traditionen og bliver til Kristus-tro. I princippet ved hver søndags gudstjeneste og alle andre steder, hvor troen fornys, håbet vækkes og kærligheden bliver til. Altid på Åndens vilkår.

Bogen beskriver kampen mellem ”den lille ortodoksi” og ”den store ortodoksi”. Den lille ortodoksi søger at formulere kristendommen i minimalistiske formler. Den store ortodoksi bygger på en visdoms­teologi, der udfolder kristendommens eksistensmuligheder i forlængelse af Jesus-traditionen. Den inddrager ubesværet indsigter fra den bredere kirkelige tradition og fra kilder, der ikke nødvendigvis stammer fra kristendommen, fx filosofi, samfundstænkning, videnskab, etik og æstetik. Denne ortodoksi er ikke for fastholdere, men for den, der vil leve og tro på Gud midt i verdens tumult.

Foruden titel-essayet rummer bogen tyve nedslag i den teologiske tradition, som har været skelsættende for kristendommen i Danmark – fra begyndelsen til nyeste tid.


Omtale

★★★★★

Her er stof til mange præstekonventer og læsestof til flere vintre for den teologisk vidende og interesserede læser.

Steen Skovsgaard, Kristeligt Dagblad

 

En krævende, men indsigtsfuld bog med et bredt perspektiv, der ud over den kirkelige og kristne tradition også inddrager bl.a. filosofien og naturvidenskaben.

 Jytte Kjær Schou, Littertursiden.dk


 Gregersens bog rummer et væld af indsigter, som trænger til at blive åbnet og formidlet. Gregersen spiller virkelig på det store orgel. Her gælder det om at slå ørerne ud og koble hjernen til. Gør man det, er fornøjelsen stor. Ja, nærmest svimlende.

 Carsten Breengaard, Weekendavisen

 

Læs, lær og lev Gregersens ortodoksi, så lover jeg en himmel fyldt af lysende stjerner, men jeg lover ikke, at det bliver nemt – hverken at læse eller leve ortodoksien, selvom den efter sigende skulle være ganske generøs.

Din Boganmelder