Den hellige Frans af Assisi

249,00 kr.
Sankt Ansgar, 1998, 233 sider
ISBN 9788787505541
Få skikkelser har sat så dybe spor i den kristne verden som Frans af Assisi. Han var en rig købmandssøn i det trettende århundredes Italien, og allerede i sin ungdom indså han det verdslige livs tomhed og forlod sit fædrene hjem for at leve i evangelisk fattigdom, pleje de syge og hjælpe de fattige.
Få skikkelser har sat så dybe spor i den kristne verden som Frans af Assisi. Han var en rig købmandssøn i det trettende århundredes Italien, og allerede i sin ungdom indså han det verdslige livs tomhed og forlod sit fædrene hjem for at leve i evangelisk fattigdom, pleje de syge og hjælpe de fattige.

Efter en Kristusvision, hvor Frelseren byder ham at genrejse sin kirke, begynder han sin missionsgerning og drager med sine disciple ud over landet.

For Frans er fattigdom navnet på den ikke-tilknytning til verden, som er nødvendig på den åndelige vej. Han genrejser middelalderkirken i den forstand, at han sætter dette over alt andet - magt, velstand og lidenskaber - og demonstrerer det i sit liv. Franciskanerordenen er indstiftet af ham.

Det er forfatterens smukkeste bog, og efter sigende den bedste der er skrevet om Frans af Assisi.