Den katolske kirkes katekismus

350,00 kr
Katolsk Forlag, 2001, 807 sider
ISBN 978 87 8521 376 1
Den katolske Kirkes Katekismus giver klar og omfattende besked om alle væsentlige emner i den katolske tro. Bogen er delt op i fire dele, der omhandler troen (trosbekendelsen), liturgien (sakramenterne), moralen (de ti bud) og bønnen (Fadervor).
Emneord
TroKatolicismeKatekismus
Den katolske Kirkes Katekismus giver klar og omfattende besked om alle væsentlige emner i den katolske tro. Bogen er delt op i fire dele, der omhandler troen (trosbekendelsen), liturgien (sakramenterne), moralen (de ti bud) og bønnen (Fadervor).

Katekismen repræsenter en autoritativ og ajourført fremstilling af den katolske Kirkes lære på grundlag af Bibelen og hele Traditionen, deriblandt særlig det Andet Vatikankoncil.

Efter sin første udgivelse på fransk i 1992 blev Katekismen hurtigt en international bestseller og må allerede nu betegnes som en klassiker. Bogen er velegnet som håndbog for alle og som pålidelig rettesnor for forkyndelse og katekese.