Den kristne gentleman

Tilbudspris 125,00 kr. Normalpris 179,95 kr.
Den kristne gentleman – Et ideals storhedstid, fald og mulige genkomst
Eksistensen, 2023, Hæftet, 132 sider
ISBN 9788741010236

Den kristne gentleman belyser det ideal, der var fremherskende i de kirkelige ungdomsorganisationer for godt 100 år siden, og som prægede organisationerne mange år fremover.

 

 

 

 

I slutningen af 1800-tallet var ideen om den kristne gentleman det rådende opdragelsesideal. En variant af dette ideal havde særlig fokus på dyrkelse af kroppen, og den såkaldte muskulære kristendomsbevægelse var dermed født.
I Danmark blev tankerne virkeliggjort i bl.a. KFUM, FDF og Spejderbevægelsen, hvor man i mange år hyldede “en sund sjæl i et sundt legeme”, og hvor idræt og kropslig udfoldelse i ungdomsorganisationerne var forbundet med kristendom og tro.
Viggo Ernst Thomsen beskriver i bogen udgangspunktet for dette ideal og følger den kristne gentleman op gennem det 20. århundrede, hvor han møder sit endeligt i 60’erne og 70’ernes ungdomsoprør. I de følgende årtier lever han i glemsel, men måske er de høje idealer på vej tilbage?


Viggo Ernst Thomsen (f. 1957) har været provst, sognepræst, lektor i pædagogik og kristendomskundskab i læreruddannelsen og i religionspædagogik på Folkekirkens Pædagogiske Institut og Præstehøjskolen, højskolelærer, folkeskolelærer, generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd og forbundssekretær i FDF.


Omtale

"Tidligere provst Viggo Ernst Thomsen har skrevet en let læst og øjenåbnende bog om denne historie, som er så fortrængt i dag, hvor der er mere karriere i at være offer end at være arbejdsom borger (...) Bogen er en vigtig reminder om, at der i skoler og opdragelse skal gøres mere ud af karakter-udvikling, at besidde rygrad og kunne stå fast, udvikle talenter og dygtigheder (...)"

Indblik.dk

"Bogen er overskueligt inddelt og med en omfattende litteraturliste, der betyder, at den også kan anvendes i f.eks. studiekredse i nogle af de bevægelser, der måske skal bære stafetten videre. "

Bladet Sct. Georg