Den menneskelige naturs fremtid

230,00 kr.
Den menneskelige naturs fremtid – På vej mod en liberal eugenik?
Hans Reitzels Forlag, 2002, 208 sider
ISBN 9788741224817
Den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas er i de senere år med stigende itensitet gået ind i aktuelle politiske og moralske debatter, og hans bidrag er ofte slået igennem i en verdensoffentlighed.
Den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas er i de senere år med stigende itensitet gået ind i aktuelle politiske og moralske debatter, og hans bidrag er ofte slået igennem i en verdensoffentlighed.
Denne bog er en diskussion af de nye etiske spørgsmål der er opstået som følge af de seneste årtiers udvikling i genteknologi og i kendskabet til menneskets arveanlæg.

Omtale
"Habermas er en gedigen analytiker og foretager nogle ganske afgørende distinktioner. Forstået som et analytisk essay har bogen bestemt noget væsentligt at bidrage med. Den forsøger at føre den etiske debat ind på fornuftens grund, og det er i sig selv en væsentlig indsats."
Asger Brandt, Kristeligt Dagblad