Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018

279,95 kr.
Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018 – Festskrift til Hans Raun Iversen
2019, Hæftet, 370 sider
ISBN 9788741004471

Denne bog er en hyldest til Hans Raun Iversen i anledning af hans 70-årsdag og fejrer hans virke som én af hovedpersonerne i faget Praktisk Teologi i Danmark.

Denne bog er en hyldest til Hans Raun Iversen i anledning af hans 70-årsdag og fejrer hans lange virke som én af hovedpersonerne i udviklingen af faget Praktisk Teologi i Danmark.

Bidragene beskriver Praktisk Teologi fra fagets spæde start i 1973 via tiden efter 1989, da faget blev en obligatorisk del af den teologiske uddannelse, og frem til i dag. Faget står nu centralt i de teologiske uddannelser på universiteterne i København og Aarhus. Samtidig spiller Praktisk Teologi en vigtig rolle i de teologiske efteruddannelser på Pastoralseminarierne under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.


Omtale

★★★★★★

Indsigtsfuldt og inspirerende festskrift hylder fortjent Hans Raun Iversens formidable indsats som forsker og formidler.

- Kristeligt Dagblad