Den skjulte Gud - E-bog

119,95 kr
Den skjulte Gud - E-bog – om naturlig teologi
Eksistensen, 2018, E-bog, ePub, 224 sider
ISBN 9788741003160

Den skjulte Gud er en religionsfilosofisk undersøgelse af begrebet naturlig teologi. Bogen er på én gang et opgør med den traditionelle opfattelse af naturlig teologi som rationel teologi og med åbenbaringsteologiens afvisning af al naturlig teologi.

E-bog

Denne E-bog kan kun læses med en E-bogslæser evt. via Adobe Digital Editions.
Download programmet her

Links

Efter Kants kritik af den rationelle teologi blev det en almindelig opfattelse inden for teologien, at en naturlig erkendelse af Gud er umulig. Med baggrund i Martin Luthers begreb om den skjulte Gud argumenteres der i Den skjulte Gud for, at en naturlig erkendelse af Gud er mulig, og at en sådan erkendelse er forudsætning for kristendommens påstand om, at Gud åbenbarer sig i en bestemt historisk person. Guds eksistens kan ikke rationelt bevises, vi kan derimod godt erfare Gud som det, vi ikke har magt over, men som har magt over os – stjernehimlen over os og kærligheden iblandt os. Gud skjuler imidlertid sit væsen i denne naturlige erkendelse, for også destruktive naturkræfter er en magt over os. Ifølge den naturlige erkendelse af Gud er Gud tvetydig. Kun åbenbaringen kan hæve denne tvetydighed.

De centrale navne i bogen er Martin Luther og K.E. Løgstrup, og undervejs behandles også værker af stoikerne, Thomas Aquinas, I. Kant, W. Goethe, S. Kierkegaard, M. Heidegger, R. Bultmann og K. Barth.

Jakob Wolf er lektor ved København Universitet, Det teologiske Fakultet, og dr.theol.