Det bundne valg

200,00 kr.
Fønix, 2017, Hæftet,
ISBN 9788793600058

Dette er en tekstnær oversættelse af Martin Luthers hovedværk, skriftet De servo arbitrio fra 1525 mod Erasmus fra Rotterdam. Kan både læses for sig og anvendes sideløbende med den latinske original.

Luthers opgør med Erasmus fra Rotterdam i bogen De servo arbitrio 1525 giver det bedste indblik i reformatorens teologi. Enhver, der ønsker at vide besked om Luthers teologi, gør derfor klogt i at læse hans bog. I et lidenskabeligt opgør med renæssancehumanisten udfolder han sin skriftbaseret korsteologi, som er en kompromisløs forkyndelse af Kristus som centrum i den kristne tro. Her er ingen vaklen i geledderne. Til forargelse dengang. Og i dag.

Den foreliggende oversættelse, som er en stærk og teksttro oversættelse af den latinske grundtekst, er foretaget af sognepræsterne Sven Voss og Finn Ole Hansen i 1983. Da deres oversættelse er tekstnær, lader det sig let gøre at læse den latinske grundtekst samtidig med den danske oversættelse. Oversættelsen åbner derfor også op for en fornyet fordybelse i den latinske tekst. Til gavn for den akademiske teologi og den kirkelige forkyndelse.

Det bundne valg er den 6. udgivelse i Fønix' Palmeserie.