Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I - E-bog

120,00 kr.
Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I - E-bog – Introduktion til de gammeltestamentlige tekster efter første tekstrække med sproglige noter af Martin Ehrensvärd.
Eksistensen, 2022, E-bog, pdf, 344 sider
ISBN 9788741009599

Indførelsen af faste gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten har skabt et øget behov for litteratur om Det Gamle Testamente og om de gammeltestamentlige tekster, der læses ved gudstjenesterne. Med denne bog har Knud Jeppesen og Martin Ehrensvärd taget denne udfordring op.

Links

Bogen er en metodisk gennemgang af samtlige tekster, én for én, med henblik på en sproglig og indholdsmæssig beskrivelse af teksterne og deres mulige betydning i den gudstjenestlige sammenhæng. En lignenede gennemgang ved Kirsten Nielsen af de gammeltestamentlige tekster efter anden tekstrække er også udkommet på Eksistensen.