Det grænseløse håb

200,00 kr.
Det grænseløse håb – Om den kristne håbsforståelse
Ådalen, 2015, Hæftet, 192 (ill.) sider
ISBN 978 87 9281 985 7

DET ER en almenmenneskelig erfaring, at håbet har en fundamental betydning. Uden noget håb falder livet sammen. Derfor er der god grund til at reflektere nærmere over dette begreb. Det er den erkendelse, der er baggrunden for denne bog, der har fået titlen ”Det grænseløse håb”. Den handler om håbsforståelsen, som den finder udtryk i de bibelske og her i første række i de nytestamentlige skrifter, og det håb, der vidnes om i disse skrifter, er netop grænseløst.

Emneord
Salmer

Bogen beskæftiger sig imidlertid ikke alene med håbsforståelsen i de bibelske skrifter, men inddrager også en række af vore salmer. På den måde tydeliggøres det, hvordan håbet kommer til orde op mod og i vores egen tid. Der er desuden en omtale af håbsforståelsen, som den afspejles i en række symboler, og der fremlægges et udkast til en håbsbekendelse. I slutningen af bogen er aftrykt ti salmer, der på forskellige måder vidner om håbet. Salmerne er indsunget af Morten Kjær, og de kan downloades gratis på hjemmesiden www.helgekjaernielsen.dk

Følg vejledningen og afspil musikken på computer, tablet eller smartphone.

OM FORFATTEREN: Helge Kjær Nielsen er dr. theol. og virkede i 37 år ved Det Teologiske Fakultet i Århus med Det Nye Testamente som sit særlige fagområde. Han har
desuden undervist på kurset ”Teologi for Lægfolk” og virket som ulønnet hjælpepræst.