Det guddommelige i det jordiske

250,00 kr
Det guddommelige i det jordiske – Fænomenologiske bidrag til en livsanskuelse
Aalborg Universitetsforlag, 2023, Paperback, 210 sider
ISBN 9788772107899

Bogen forsøger at vise, at det giver mening at tale om en humanistisk form for religiøsitet: At der findes noget guddommeligt i det jordiske.

Der tages udgangspunkt i romantikernes tanke om, at der findes noget guddommeligt i kærligheden, i naturoplevelsen og i det kunstneriske.

Denne tanke bredes ud til en betragtning af det ubetingede og det ophøjede i ikke bare kærlighed men i enhver form for involveret forhold til andre. Videre til det guddommelige i de mange former for en oplevende og medlevende omgang med natur og omgivelser. Og endelig til det store og underfulde i ikke bare kunstnerisk men alle former for skabende virksomhed.

Bogen forsøger også at vise, at mange forhold og erfaringer, som man i de traditionelle former for religiøsitet har betragtet som pegende i retning af det overnaturlige, kan forstås som aspekter af det jordiske. I denne del undersøges det anelsesfulde og det gådefulde samt dels erfaringer af fænomener som hjemlighed, ro og stilhed, dels af en række eksempler på det visionære. Med andre ord: Bogen afdækker det guddommelige i det jordiske og det jordiske i det overnaturligtguddommelige.

Bogen har gennemgående form af en række fænomenologiske analyser af erfaringer og oplevelser, alle kender til, og som yderligere belyses gennem en lang række litterære eksempler, som bl.a. hovedværkerne af Marcel Proust og Karl Ove Knausgård.

Bogen henvender sig til alle, som er optaget af de fundamentale livsanskuelsesmæssige spørgsmål og i særdeleshed til studerende og lærere på gymnasie- og højskoleniveau og opefter.