Det store gæstebud og den barmhjertige samaritaner

160,00 kr.
Det store gæstebud og den barmhjertige samaritaner – To nytestamentlige lignelser for 2.-5. klasse, kor og juniorkonfirmander
Folkeskolens Musiklærerforenings Forlag, 2006, 52 sider
ISBN 9788776122379
To musikdramatiserede lignelser (musical) fra Det nye Testamente. Lette at gå til med mundrette replikker og klangfulde melodier. Her har underviseren, hvad der er nødvendigt for at gå i gang.
To musikdramatiserede lignelser (musical) fra Det nye Testamente. Lette at gå til med mundrette replikker og klangfulde melodier. Her har underviseren, hvad der er nødvendigt for at gå i gang. Her er oplæg til samtaler og andre opgaver til eleverne om lignelsernes indhold samt anvisninger på opsætning og kostumer. Stykkerne kan anvendes på skolens 2.-5. årgang, i kirkens spirekor, af juniorkonfirmander, hos spejderne og andre børnegrupper.