Dødehavsrullerne - E-bog

149,95 kr.
Dødehavsrullerne - E-bog – Indhold, historie og betydning
Eksistensen, 2020, E-bog, pdf,
ISBN 9788741007489

Dødehavsrullerne, indhold, historie og betydning formidler viden om de skrifter, som blev fundet i huler i omegnen af Qumran ved Det Døde Hav.

Links

Dødehavsrullerne, indhold, historie og betydning formidler viden om de skrifter, som blev fundet i huler i omegnen af Qumran ved Det Døde Hav – et af de mest sensationelle arkæologiske fund i det 20. århundrede.

Bogen giver et overblik over hele skriftsamlingen og en indføring i teksternes historiske, religiøse og sociale sammenhæng; den præsenterer og drøfter de indsigter og teorier, som er fremkommet, på dets tidspunkt hvor alle teksterne er blevet offentliggjort, og forskerne derfor kan tegne et mere præcist billede af den tids religiøse strømninger.

Den skildrer ideologi og praksis hos de grupper, som forfattede skrifterne, og den viser, hvordan udforskningen af Dødehavsrullerne har åbnet for nye perspektiver i synet på jødedommen og den tidlige kristendom.
Dødehavsrullerne, indhold, historie og betydning er blevet til i et samarbejde mellem nordiske Qumranforskere.
Bogen er redigeret af Bodil Ejrnæs.