Eksistensens Udviklingsmidler

Eksistensens Udviklingsmidler er et led i Eksistensens pædagogiske virksomhed.
Midlerne skal benyttes til at støtte og forny kristendomsformidlingen i folkekirken samt medvirke til, at der indsamles og formidles viden om nye tiltag inden for området. Nyskabende pædagogiske projekter for børn, unge ogvoksne ude i sognene prioriteres højest.
Der uddeles ikke støtte til rejser, bogudgivelser og landsdækkende arrangementer/projekter.

Det handler om udvikling – ud af vanen, ud af busken, ud med ordet, ud i sognet. Og om formidling – form ideerne, forny praksis, forsøg igen og påny.

Vilkår for tildeling af Eksistensens Udviklingsmidler

Se her for tidligere modtagere af Eksistensens Udviklingsmidler