Vilkår for tildeling af Eksistensens Udviklingsmidler

Eksistensens Udviklingsmidler tildeles efter ansøgning, som skal indeholde formål, projektbeskrivelse, budget og tidsramme. Der kan tildeles beløb fra kr. 5.000 op til kr. 100.000 – afhængig af projektets omfang og
væsentlighed.

Projekter, som tildeles fondsmidler, har rapporteringspligt til Eksistensen senest én måned efter projektets gennemførelse. Eksistensen forbeholder sig ret til at offentliggøre projektrapporternes indhold – til gavn og glæde for andre.

Der kan løbende indsendes ansøgninger til Eksistensens Udviklingsmidler. Ansøgningerne behandles af et forretningsudvalg, som over for bestyrelsen har ansvar for, at midlerne tildeles i overensstemmelse med formålet.

Projekter af såvel praktisk som teoretisk art kan tildeles midler, dog således at teoretiske projekter skal sigte mod praksis og indeholde forslag til praksisforløb.

Send din ansøgning pr. e-mail til Eksistensen@eksistensen.dk. Husk formål, beskrivelse, budget og tidsramme. Eller pr. brev til:

Eksistensen

Att. Eksistensens Udviklingsmidler
Frederiksberg Allé 10
1820 Frederiksberg C