Tidligere modtagere af Eksistensens Udviklingsmidler

Sognepræst Jørgen Storgaard har modtaget kr. 10.000 til forsøg med konfirmandundervisning for specialklasser. Læs rapporten "Når Gud kommer tættere på..." som pdf-fil (2,5 MB) her.

Glostrup Menighedsråd er tildelt kr. 10.000 i støtte til to ferieaktiviteter for skolebørn. Et tegnefilmsprojekt om bibelske lignelser og et danseprojekt, hvor bibelske tekster danses.
Aktiviteten om de bibelske lignelser blev hurtigt 'udsolgt', der var stor interesse for at deltage i et tegnefilmsprojekt, der dog kom til at omhandle drømmeren Josef i stedet for bibelske lignelser. Danseprojektet blev af forskellige årsager ikke afholdt. Seksten børn deltog i tegnefilmsprojektet. Der var en god stemning på holdet, der blev talt om bibelhistorie, egyptisk kultur og sunget salmer – og så blev der naturligvis i samarbejde med Animationshuset lavet tegnefilm. Det færdige resultat kan ses her:

Holsted Kirke v. sognepræst Charlotte Clante er tildelt kr. 10.000 til et kirke/skoleprojekt sammen med tre lærere og to 6. klasser. Hver klasse skulle sammen med professionelle animationsfolk producere en animationsfilm på basis af en bibelsk lignelse. Eleverne fik en dybere forståelse af lignelser på en sjov og spændende måde og fik en artikel i lokalavisen 'Sjællandske' gjorde projektet kendt for en større kreds af mennesker.

FDF er tildelt kr. 10.000 i støtte til en SMS-tjeneste for unge. Tanken er, at de unge, som bruger FDFs hjemmeside, skal modtage en ugentlig SMS med en besked, der vækker til eftertanke midt i en mediehektisk hverdag.

Gadepræst Ea Andersen og sognemedhjælper Pernille Østrem er tildelt kr. 20.000 i støtte til videreudvikling af et rollespilsprojekt fra Trinitas og Vor Frue Kirke.

Folkeskolelærer Kirsten Tønnesen, Idestrup, Falster er tildelt kr. 10.000 i støtte til et planlagt undervisningsprojekt om nedlæggelse/bevaring af lokale sognekirker; skal de små kirker erstattes af nye, centrale stor-kirker? Det er tanken, at elever på mellemtrinnet ud fra materialet skal argumentere for eller imod bevaring af de små, lokale sognekirker. Formålet er at bibringe eleverne information om kirkers betydning, indretning, historie, rolle i samfunds- og lokalliv etc. 

Sognepræst Egil Hvid-Olsen, Kvong, Varde er tildelt kr. 10.000 til indkøb af nødvendig litteratur til fortsat udarbejdelse af kirkehistoriske 'Skumringsfortællinger'. 

Sognepræst Gerda Neergaard Jessen, Arrild, Toftlund, har modtaget kr. 10.000 til færdiggørelse af et sæt 'opskrifter' til minikonfirmandundervisningen. Der er ikke tale om et egentligt undervisningsmateriale, men mere om en køreplan, som den ny og utrænede underviser kan støtte sig til i forbindelse med undervisning af minikonfirmander.