Elementær filologisk-litterær hermeneutik

148,00 kr.
Elementær filologisk-litterær hermeneutik – En historisk skitse
Museum Tusculanums Forlag, 2015, Hæftet, 125 sider
ISBN 978 87 6354 318 7

Elementær filologisk-litterær hermeneutik. En historisk skitse er et lærdomshistorisk og litteraturvidenskabeligt essay, som følger udvalgte traditionsstrenge fra det gamle Athen over de hermeneutiske klassikere Schleiermacher og Gadamer til de seneste års postmodernisme og dekonstruktion.

Emneord
Sprog

Formålet er at vise, at den hermeneutiske tradition ikke kun rummer indsigter af blivende værdi for alle humanistiske videnskaber, hvor læsning og tolkning står centralt, men også i sin mangfoldighed rejser spørgsmål, som på ingen måde er uddebatterede.

 
Sven- Aage Jørgensen (f. 1929) er professor emeritus i germansk filologi.