En Visitatsbog

199,95 kr.
En Visitatsbog – Udgivet på nudansk med indledning og noter af Martin Schwarz Lausten
Eksistensen, 2012, Hæftet, 176 sider
ISBN 9788741005683

I bogen fortæller Peder Palladius, Sjællands første lutherske biskop, hvorledes han i 1540´erne rejste rundt i de sjællandske landsogne for at fortælle folket om den nye evangelisk-lutherske tro, som ved reformationens indførelse var blevet den eneste tilladte. I et jævnt og folkeligt sprog lokker han med himlens glæde og truer med helvedes afgrund for at få dem til at opgive den katolicisme, som de var oplært i.

Med alvor og lune inddrager Palladius dramatiske og rørende oplevelser, som han har haft rundt omkring i stiftet. Han nævner personer og steder, fortæller vittigheder, bruger ordsprog, leverer vrede udfald mod katolske tanker og skikke. Han forstår bondens daglige slid, viser ømhed over for barselskvinder, trøster ulykkelige piger, foragter svirebrødre, tager sig af de fattige. Bogen giver dermed et fint indblik i formidlingen af den nye tro i den første lutherske tid, og en lang række glimt af kirkelige og folkelige forhold i datidens Danmark.

Peder Palladius' En Visitatsbog er et enestående værk i både den danske og europæiske kirke- og kulturhistorie. Den er her udgivet på nutidsdansk og forsynet med indledning og noter om kirkelige skikke, sproglige vendinger, skriftsteder og litteraturhenvisninger.


Martin Schwarz Lausten, dr.theol., professor i kirkehistorie ved Københavns Universitets teologiske fakultet, har skrevet en række bøger og artikler om reformationen og andre kirkehistoriske emner samt et trebindsværk om forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og af Det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie.